a.piwowar_01

 

Dane osobowe 

Ks. Andrzej Piwowar, kapłan archidiecezji warmińskiej, urodził się 30. 11. 1970 r. w Szczytnie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie (1989) wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego «Hosianum» w Olsztynie. W 1995 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne z tytułem magistra teologii (praca magisterska z zakresu biblistyki). Dnia 27.05.1995 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Abpa Edmunda Piszcza. Po święceniach pracował jako wikariusz w olsztyńskiej parafii pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
W 1997 r. został skierowany do Rzymu na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym, które ukończył w 2001 r. uzyskaniem licencjatu nauk biblijnych. Studia doktoranckie odbył na Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. W 2006 r. obronił w Rzymie doktorat: La vergogna come criterio della fama perpetua. Studio esegetico-teologico di Sir 40,1 - 42,14, który napisał pod kierunkiem prof. Maurice Gilberta.
Od 1.11.2007 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii NT INB KUL.

Obszar zainteresowań

Księgi mądrościowe Starego Testamentu.

Publikacje naukowe

La vergogna come criterio della fama perpetua. Studio esegetico-teologico di Sir 40,1 - 42,14, Katowice 2006.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017, godz. 10:15 - Ewa Zięba