profhw_120

Dane osobowe

Ur. 29 października 1955, Danków k. Włoszczowy; święcenia kapłańskie: 26.05.1979; doktor habilitowany w zakresie biblistyki Studia: WSD w Kielcach, 1978 - magisterium (KUL), licencjat i doktorat (1985 - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie), licencjat nauk biblijnych i tzw. "annus ad doctoratum" (Papieski Instytut Biblijny w Rzymie - 1986-1991), 1997 - habilitacja (Wydział Teologii KUL), 1999 - tytuł profesora nadzwyczajnego KUL, 12.10.2004 - jako pierwszy profesor KUL odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

Kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, redaktor naczelny kwartalnika homiletycznego "Współczesna Ambona", wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach i Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie (również wykładowca przedmiotu "Biblia w przepowiadaniu"). Od marca 2001 r. dyrektor Instytutu Teologii Biblijnej VERBUM oraz założyciel i redaktor naczelny półrocznika biblijno-teologicznego "Verbum Vitae"; od września 2003 roku wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a od września 2005 roku przewodniczący ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, które powstało z jego inicjatywy, ostatecznie zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

W latach 1988-92 redaktor naczelny "Znaków Czasu", a w latach 1991-1995 - założyciel i dyrektor Świętokrzyskiego Radia "Jedność" oraz założyciel i dyrektor Wydawnictwa "Jedność" w Kielcach, od 01.10.1995 - wykładowca egzegezy Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL; ponadto redaktor naukowy edycji "Biblia dla każdego", redaktor "Roczników Teologiczno-Kanonicznych" i "Zeszytów Naukowych KUL", kierownik działu "Pismo święte Nowego Testamentu" w Redakcji "Encyklopedii Katolickiej", uczestnik sympozjów naukowych, od 1998 - kierownik Katedry Teologii Biblijnej Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Obszar zainteresowań naukowych:

Obszar zainteresowań naukowych:

Psalmy, teologia biblijna i tradycja Janowa.

Ważniejsze publikacje książkowe:

Teofania w Psalmach, Kraków 1985; Psalmy - dialog z Bogiem, Katowice 1995; Gesu' - Giudice con la sua parola e la sua voce (Gv 5,19-30 e 12,44-50), Milano 1995; Misterium miłości. Prorocka pieśń o miłości (Iz 61,10-62,9) w interpretacji Ojców Kościoła, Kielce 1996; "Pokorny wołał - i Pan Go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w Psalmach, Lublin 1997; Gesu nel ruolo di Elia (Gv 1,19-34), Edizioni Piemme Casale Monferrato 1998; Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 (nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004); szereg artykułów publikowanych w "Zeszytach Naukowych KUL", "Rocznika Teologicznych", "Ruchu Biblijnym i Liturgicznym" i "Verbum Vitae".

Dewizy życiowe:

"Idź i śpiewaj" (św. Augustyn).

Hobby:

Gra na gitarze.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015, godz. 19:32 - Krzysztof Mielcarek