Niepełnosprawność intelektualna a samodzielność

 

Dziecko autystyczne w przedszkolu

 

Społeczne konsekwencje nierównego dostępu do edukacji

 

O pomaganiu i współpracy

 

Dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej

 

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Stopnie niepełnosprawności - charakterystyka

 

Rozporządzenie - nauczyciel wspomagający

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami... red. E. Domagała-Zyśk

 

Ulotka

 

Plan studiów

 

Uczeń ze SPE w środowisku rówieśniczym

 

Inspiracje Jeana Vaniera

 

EDZ Beliefs about

 

EDZ Czy istnieje surdoglottodydaktyka

 

EDZ Edukacyjne i terapeutyczne wartości lektoratu języka angielskie

 

EDZ Kompetencje uczniów niesłyszących i słabosłyszących w zakresie

 

EDZ Lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących w KUL

 

EDZ Motywacja niesłyszących studentów do uczenia

 

EDZ Nauczanie języka angielskiego niesłyszacych studentów Audiofonologia

 

EDZ Overcoming difficulties in second language acquisition by deaf

 

EDZ Pisownia -trudności osób niesłyszących w opanowaniu pisowni języka obcego

 

EDZ Primary school pupils motivation to learn English

 

EDZ Specjalne potrzeby edukacyjne niesłyszących studentów

 

EDZ Style uczenia się niesłyszących uczestników lektoratu

 

EDZ System leksyklany - trudnosci osób niesłyszących w zakresie opanowania systemu leksyklanego

 

EDZ Udział w kulturze studentów niesłyszących i słabosłyszących

 

EDZ Umiejętności studentów z uszkodzeniami słuchu w zakresie posługiwania się …

 

EDZ Uwarunkowania rozumienia tekstu w języku obcym przez osoby  z uszkodzeniami słuchu

 

EDZ Written output of the deaf and hard of hearing primary school students learning English as a foreign language

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017, godz. 18:17 - Aleksandra Borowicz