KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
nagłówek
Wdzięczni Bogu za dotychczasową opiekę, wyrażamy także naszą wdzięczność
tym wszystkim, którzy wspierają naszą Alma Mater modlitwą i pomocą materialną.
Niech zmartwychwstały Chrystus umacnia, dodaje odwagi i budzi nadzieję,
a Jego styl wychowawczy niech zawsze będzie punktem odniesienia dla naszej
działalności na rzecz dzieci i młodzieży

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam najlepsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
obdarza nas wszystkich swymi łaskami, mocą i pokojem.
Niech umniejsza trudy dnia codziennego
i umacnia na drodze życia w promieniach Jego Zmartwychwstania.

Rektor KUL

 

  Dziś o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL
rozpocznie się II seria rekolekcji wielkopostnych.

Wygłosi je abp Stanisław Budzik,
Wielki Kanclerz KUL.
 
 
 
Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu 26.03.2012
Jeśli nie chcesz otrzymywać naszego newslettera wyślij e-mail na adres: newsletter@kul.pl