nagłówek

pomnik
sympozja
Postępowanie administracyjne w Kościele
administracja Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Polska Akademia Nauk Oddział w Lubllinie zapraszają w dniu dzisiejszym do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Postępowanie administracyjne w Kościele.

Obrady odbywać się będą w sali C-603 Collegium Jana Pawła II.
Kultura konsumpcji
konsument Także dzisiaj Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Publicznej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim zaprasza na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. Homo consumens - kultura konsumpcji.

Konferencja odbędzie się w Auli WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim.
VIII Wykłady Otwarte z Pneumatologii
Eucharystia

Katedra Pneumatologii i Eklezjologii KUL zaprasza w dniach 6-9 czerwca na VIII Wykłady Otwarte z Pneumatologii.

 

Tegoroczna edycja nosi tytuł Komunia Kościoła w Duchu Świętym.

Wykłady odbywać się będą w auli C-1031 Collegium Jana Pawła II.

Otwarte wykłady o problemach Afryki
Afryka

Katedra Historii i Etnologii Religii KUL zaprasza na dwa wykłady otwarte dotyczące problematyki migracji z Afryki Zachodniej do Europy, afrykańskiej diaspory w Europie oraz kontaktów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień etniczności i religii.

Wygłoszą je: dr Etienne Smith, politolog z Columbia University w Nowym Jorku (6 czerwca) oraz dr Afe Adogame, religioznawca z Uniwersytetu w Edynburgu (7 czerwca).

XXI Tydzień Ekonomiczny
równowaga

W dniach 8-12 czerwca na KUL odbędzie się XXI Tydzień Ekonomiczny.

Pierwszego dnia Tygodnia Ekonomicznego wykład nt. "Współczesne uwarunkowania stabilności sektora bankowego w kontekście zjawisk kryzysowych na świecie" wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, v-ce prezes Narodowego Banku Polskiego.

Czytanie Bobkowskiego
Bobkowski

Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL zaprasza na seminarium otwarte pt. Czytanie Bobkowskiego. Krok dalej…, które odbędzie się 10 czerwca w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

Okazją do spotkania jest przypadająca w tym miesiącu 50. rocznica śmierci Andrzeja Bobkowskiego, pisarza i publicysty, rowerzysty i modelarza. Sympozjum zgromadzi znawców twórczości autora "Szkiców piórkiem" z całego kraju.

   
wydarzenia29.jpg
13. DZIEŃ
Fatima Katedra Chrystologii oraz Koło Naukowe Teologów KUL zapraszają dzisiaj o godz. 16.30 na projekcję filmu pt. 13. DZIEŃ, ukazujący historię objawień w Fatimie.

Projekcję poprzedzi krótki wstęp historyczno - teologiczny. Na zakończenie odbędzie się dyskusja z udziałem ks. dr. hab. Janusza Lekana - kierownika Katedry Chrystologii KUL. Projekcja będzie miała miejsce w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL.
Społeczny projekt Parku Rusałka
Rusałka W dniach 8 i 15 czerwca odbędą się kolejne warsztaty przy makiecie, których efektem będzie wspólny, społeczny projekt Parku Rusałka.

Warsztaty są elementem działań, których celem jest znalezienie sposobu na ożywienie jednego z najcenniejszych obszarów śródmieścia Lublina. Efekty prac posłużą do opracowania społecznego projektu zagospodarowania Parku Rusałka.

Współorganizatorem akcji jest Instytut Architektury Krajobrazu KUL.
Zatrzymaj się! Masz we mnie przystań
Dni Jana Pawła II

W dniach 10-11 czerwca odbędą się Małopolskie Dni Bł. Jana Pawła II pod hasłem Zatrzymaj się! Masz we mnie przystań.
Ich celem jest uhonorowanie osoby Jana Pawła II, a także szerzenie jego nauki oraz życiowej postawy.

W organizacji Dni bierze udział Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W czasie ich trwania zapraszamy do odwiedzenia KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Informacji i Promocji, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl, 06.06.2011 r.