Nagłówek

Duchowość kobiety i mężczyzny
duchowość 29 marca o godz. 20.00 Duszpasterstwo Akademickie KUL zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Duchowość kobiety i mężczyzny pt. SUKCES to zakładka do kalendarza. Rzecz o zarządzaniu sobą w czasie, przestrzeni i w związkach.
Poprowadzi je Małgorzata Kotowska - trener, doradca zawodowy, konsultant, Prezes Fundacji Przestrzeń dla Ciebie.

Spotkanie odbędzie się  w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL przy Al. Racławickich 14.
Rola społeczeństwa obywatelskiego
społeczeństwo W dniach 29-30 marca Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej Instytutu Socjologii KUL organizuje międzynarodową konferencję  naukową pt. Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji interesów społeczeństwa obywatelskiego.
Jako prelegenci wystąpią m. in.: prof. Craig Calhoun (New York University), prof. Pierluigi Musaro (Universita di Bologna), dr Jochen Ostheimer (Ludwig Maximilian Universität München).

Konferencję objęła patronatem Fundacja Konrada Adenauera.
Moc Słowa Pańskiego
Słowo Instytut Nauk Biblijnych KUL, Instytut Homiletyki i Liturgiki KUL, Instytut Ekumeniczny oraz Dzieło Biblijne zapraszają w dniach 30-31 marca  na wiosenne sympozjum ogólnopolskie pt. Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska VERBUM DOMINI w refleksji biblijno-teologicznej.

Sympozjum będzie składało się z dwóch części, odpowiednio do struktury papieskiego dokumentu. Pierwsza z nich (30 marca) będzie poświęcona zagadnieniom biblijnym adhortacji, druga zaś (31 marca) problematyce liturgiczno-homiletycznej oraz ekumenicznej zawartej w VERBUM DOMINI.
Osoba i teizm
Instytut Instytut Jana Pawła II KUL   zaprasza do udziału w najbliższych konwersatoriach w tegorocznym cyklu Od zdumienia osobą do myślenia o osobie.

Gośćmi będą: 31 marca - „Poznanie osoby” - prof. Adrian Reimers (Notre Dame University, USA), 4 kwietnia - „Personalistyczny teizm i pojęcie osoby” - prof. Stanisław Judycki (Uniwersytet Gdański).
Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947
konflikt Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Katedra Studiów Wschodnich KUL zapraszają 31 marca o godz. 16.00  na spotkanie z prof. Grzegorzem Motyką i dyskusję wokół jego książki "Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947" (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011).

Autor jest historykiem, wybitnym znawcą problematyki relacji polsko-ukraińskich, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej.
Dignitatis Humanae i prawa człowieka
prawa Katedra Etyki Społecznej i Politycznej zaprasza na wykład dr. Samuela Gregga  (Instytut Lorda Actona, USA) pt. Dignitatis Humanae and Human Rights: Past Successes, Future Problems (Dignitatis Humanae i prawa człowieka: dawne sukcesy, przyszłe problemy).

Wykład zostanie wygłoszony 31 marca o godz. 11.50 w sali 47 (stara aula, Gmach Główny KUL).
Promocja książki
okładka Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" zapraszają 31 marca o godz. 17.00  na promocję książki Moniki Szabłowskiej-Zaremby pt. Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga. W programie znajduje sie także prezentacja fragmentu filmu wywiadu-rzeki z Henrykiem Grynbergiem nagranego przez telewizję izraelską.

Promocja książki będzie miała miejsce w Sali Czarnej Bramy Grodzkiej (ul. Grodzka 21). 
Humanizacja medycyny i promocji zdrowia
medycyna Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL oraz Koło Studentów Socjologii KUL pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową w obszarze socjologii medycyny i polityki ochrony zdrowia pt. Humanizacja medycyny i promocji zdrowia.

Konferencja odbędzie się 1 kwietnia w auli C-1031 Collegium Jana Pawła II  KUL  (Al. Racławickie 14 - wejście od ul. Łopacińskiego).
Akademicka Droga Krzyżowa
Droga Krzyżowa 1 kwietnia o godz. 18.00 spod Kościoła Akademickiego KUL wyruszy Droga Krzyżowa, która przejdzie przez Miasteczko Akademickie.

Organizatorzy proszą uczestników o zabranie ze sobą świec.
Filozofia i wszechświat
Kosmos Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zaprasza na XII Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. Filozofia i Wszechświat.

Seminarium odbędzie się 2 kwietnia w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.
Wielkopostne śpiewanie
chór 3 kwietnia o godz. 15.00 Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją Grzegorza Pecki wystąpi z koncertem w Bazylice Drzewa Krzyża Świętego Ojców Dominikanów w Lublinie.

Koncert odbędzie się w ramach cyklu koncertów „Wielkopostne śpiewanie”.
Koncert
trybunał Instytut Jana Pawła II KUL i Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego zaprasza 3 kwietnia o godz. 18.00  do lubelskiego Trybunału Koronnego na koncert dedykowany pamięci Jana Pawła II oraz Abp. Józefa Życińskiego.

Wystąpi znakomity czeski Kwartet Martinû wraz z młodym wybitnym pianistą Tomaszem Ritterem.

Wstęp wolny.
Wiosenne Wykłady Otwarte
KUL KUL organizuje kolejne Wiosenne Wykłady Otwarte, które odbędą się na Uniwersytecie w dniu 5 kwietnia.
Będzie to dzień interesujących popularnonaukowych wykładów tematycznych, pokazujących wybrane zagadnienia z dziedzin nauki uprawianych na naszym Uniwersytecie.

Ponadto o godz. 13.00 odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego „Pójdź za mną. Testament Jana Pawła II” oraz spotkanie z reżyserem - Wandą Różycką-Zborowską.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Informacji i Promocji, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl