Nagłówek

II seria rekolekcji
Kościół Dziśw Kościele Akademickim KUL rozpoczyna się II seria rekolekcji wielkopostnych.

Poprowadzi je ks. Przemysław „Kawa” Kawecki.  Nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas Mszy św. o godz. 12.15, 17.00, 20.00.

W imię postępu
eugenika Klub "Polonia Christiana" oraz Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zapraszają w dniu dzisiejszym o godz. 15.30 na spotkanie z reżyserem Grzegorzem Braunem oraz przedpremierowy pokaz najnowszego filmu reżysera "Eugenika. W imię postępu".
W swoim filmie Reżyser wykazuje, że eugenika (selektywne rozmnażanie), nie tylko nie odeszła w przeszłość wraz z upadkiem nazistowskich Niemiec, ale stanowi fundament wielu dziedzin naszej teraźniejszości,: próby forsowania ustaw o eutanazji, praktyki aborcyjne, in vitro.

Miejsce: Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL. Wstęp wolny.
Polskie miasta XXI wieku
miasto Instytut Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-gospodarka-rozwój.

Konferencja odbędzie się w Stalowej Woli 12 kwietnia.
Relacje polsko-niemieckie
Akademicki Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" zaprasza na spotkanie dyskusyjne pt. Trudne relacje polsko-niemieckie na przykładzie książki Konrada Schullera „Ostatni dzień Borowa”.
Współorganizatorami spotkania są: Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia o godz. 16.00  w Collegium Norwidianum, w sali CN-208.
Nauczanie języka łacińskiego
łacina Koło Lubelskie PTF zaprasza 13 kwietnia  o godz. 18.00 wszystkich członków i sympatyków Koła na spotkanie połączone z referatem Pani mgr Alicji Nareckiej pt. Orbilius virtualis contra Orbilium plagosum -  czyli współczesne metody aktywizujące w nauczaniu języka łacińskiego.

Spotkanie będzie miało miejsce w sali 370 Gmachu Głównego KUL.
Kościół katolicki na Ukrainie
Ukraina 13 kwietnia w Trybunale Koronnym o godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta akademia poświęcona 20-tej rocznicy reaktywowania struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie.
W czasie uroczystości odbędzie odznaczenie Ks. Bpa. Marcjana Trofimiaka, ordynariusza diecezji łuckiej na Ukrainie okolicznościowym medalem „XXX lat Polskiego Związku Katolicko-Społecznego”.

Organizatorami akademii są: Centrum UCRAINICUM KUL, Instytut Badań Kościelnych w Łucku, Polski Związek Katolicko-Społeczny oraz  Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
DHC KUL
Profesor 14 kwietnia o godz. 11.00 w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego KUL odbędzie się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa KUL Pani Profesor Teresie Kostkiewiczowej, historykowi literatury.
Wokół starożytności
Tutanchamon Koło Naukowe Studentów Historyków KUL oraz Katedra Historii Starożytnej zapraszają 14 kwietnia o godz. 17.00  na studencką konferencję pt. Wokół starożytności.

Tematy: Fakty i mity - Pierwszy Cesarz; Kultura i religia za rządów Echnatona; Tutanchamon, jego rodzina i następcy.
Matematyczne warsztaty
pi

W piątek 15 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Matematycznych Warsztatów Maturalnych.

Organizatorem jest Studenckie Koło Matematyków KUL.

Polonistyczne repetytorium
matura Instytut Filologii Polskiej KUL wraz z Lubelskim Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza maturzystów 16 kwietnia na Polonistyczne Repetytorium Przedmaturalne 2011.

Pracownicy Instytutu zapraszają również na konsultacje drogą elektroniczną, które prowadzone będą w dwóch edycjach: I edycja: 18-20 kwietnia, II edycja: 7-12 maja.
Wiosenne Roztocze
Roztocze Koło PTTK nr 1 przy KUL "KUL-turysta" zaprasza na tradycyjny Studencki Rajd ROZTOCZE WIOSNĄ 2011, który odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia.

W tym roku Roztocze Zachodnie przemierzyć można do wyboru: pieszo, rowerem lub kajakiem.
Sukcesy KUL-owców
kasztanowiec Pracownicy Katedry Zoologii i Ekologii Bezkręgowców KUL odebrali w dniu 25 marca z rąk Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublina nagrodę „Platynowy Kasztan” za zaangażowanie w biologiczne metody zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Informacji i Promocji, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl