Aktualności: www.kul.pl/iak
Kontakt: iak@kul.pl
http://www.facebook.com/InstytutAK 

 

        Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II istnieje od 2003 roku. Założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu był ś.p. Prof. Janusz Janecki. Obecnie w Instytucie Architektury Krajobrazu KUL pracuje kilku wybitnych naukowców kierujących pięcioma katedrami: Katedra Ekologii Krajobrazu, Katedra Kultury Przestrzeni, Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu, Katedra Projektowania Krajobrazu oraz Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu.

 

      Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prowadzi zajęcia na dwóch kierunkach studiów: architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna.

      Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU został utworzony w 1999 roku z inicjatywy ś. p. prof. dr hab. inż. Janusza Janeckiego. Bodźcem do jego powstania było postanowienie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o wprowadzeniu na uniwersytetach tego interdyscyplinarnego kierunku. Początkowo nosił on nazwę "kształtowanie krajobrazu" i funkcjonwał jako specjalizacja na Ochronie środowiska, a w 2001 roku ostatecznie otrzymał nazwę "architektura krajobrazu". natomiast kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA został utworzony w 2011 roku jako pierwszy w Lublinie kierunek o tej specjalności.


       Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje liczne konferencje krajowe i zagraniczne. Najważniejszą z nich było VI Krajowe Forum Architektury Krajobrazu, które odbyło się w Lublinie z udziałem ok. 200 uczestników z kraju i zagranicy. Owocem tych spotkań naukowych jest licząca już pięć tomów seria monografii pt. „Krajobraz i ogród wiejski".
     

    Katedry tworzące Instytut Architektury Krajobrazu współpracują z wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, urzędami gmin i miast, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz instytucjami kościelnymi.

 

        Pracownicy Instytutu współtworzą ogólnopolską organizację zrzeszającą architektów krajobrazu - Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu oraz jako eksperci biorą udział w inicjatywach społecznych na rzecz przestrzeni i krajobrazu np. Forum Green Connection, Rada Kultury Przestrzeni, Targi Eden. Ponadto przynależą do różnych towarzystw i sekcji naukowych.

 

 

 

 

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2014, godz. 15:17 - Paweł Adamiec