INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

 

Dyrektor - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, tel. 81/454-54-68
Sekretarz - mgr Iwona Kuta-Wysmulska, tel. 81/454-54-02

                 dr Monika Popek (zastępstwo), tel. 81/454-54-02

 

Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Kierownik - prof. dr hab. Zofia Stępniewska, tel. 81/454-54-56
dr Artur Banach, adiunkt, tel. 81/454-54-42
dr Agnieszka Kuźniar, adiunkt, tel. 81/454-54-61
dr Anna Pytlak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-54-61
dr Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt, tel. 81/454-54-60
dr Agnieszka Wolińska, adiunkt, tel. 81/454-54-60

mgr Weronika Goraj, asystent, tel. 81/454-54-61
mgr inż. Andrzej Górski, specjalista naukowo-techniczny,
    tel. 81/454-54-42
mgr Anna Sochaczewska, specjalista naukowo-techniczny,  tel. 81/454-54-37

 

Katedra Biologii Molekularnej
Kierownik - prof. dr hab. Ryszard Szyszka, tel. 81/454-54-50

dr hab. Hieronim Golczyk, adiunkt, tel. 81/454-54-45
dr hab. Danuta Kruszewska, adiunkt

dr hab. Halina Zaporowska, adiunkt, tel. 81/445-46-34
dr inż. Andrea Baier, adiunkt, tel. 81/454-54-26
dr Monika Jach, adiunkt, tel. 81/454-54-32

dr Monika Janeczko, adiunkt, tel. 81/454-54-25

dr Elżbieta Kochanowicz, asystent, tel. 81/454-54-25
dr Konrad Kubiński, adiunkt, tel. 81/454-54-43
dr Maciej Masłyk, adiunkt, tel. 81/454-54-51
dr Robert Świder, asystent, tel. 81/454-54-23
mgr Ewa Gizińska, asystent, tel. 81/454-54-21

mgr Aleksandra Martyna, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-23

 

Katedra Bionanomateriałów
Kierownik - prof. dr hab. Piotr Staszczuk, tel. 81/454-54-27

dr Anna Borówka, asystent, tel. 81/454-54-30

dr Beata Jazurek-Zenatti, adiunkt - urlop do 15.02.2018
dr Ludomir Kwietniewski, adiunkt, tel. 81/454-54-30
mgr Magdalena Rycyk, asystent, tel. 81/454-54-24

mgr Ewelina Lech-Pituch, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-24

mgr Dagmara Zimmerman-Rysz, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-24 (zastępstwo)

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Kierownik - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, tel. 81/454-54-15

dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr inż. Ewa Dziadczyk, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62
mgr Paweł Patrzylas, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62
mgr Mariusz Spaczyński, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

mgr Anna Skrabucha-Stępniak, samodzielny referent techniczny,
    tel. 81/454-56-82

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Kierownik - dr hab. Anna Rymuszka, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr hab. Anna Sierosławska, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr Tomasz Lenard, adiunkt, tel. 81/445-45-90
dr Radosław Mencfel, adiunkt, tel. 81/445-45-90

mgr Agnieszka Welman-Styk, starszy referent techniczny (urlop) tel. 81/454-54-19 

 

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH

 

Dyrektor - dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL, 
    tel. 81/445-46-13, 81/454-56-38

sekretariat - mgr Paulina Byzdra-Kusz, tel. 81/454-56-35

 

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN
Kierownik - dr Waldemar Kazimierczak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-25

dr Ewa Sajnaga, asystent naukowy, tel. 81/454-56-36

dr Marcin Skowronek, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-36, 81/454-56-33

mgr Magdalena Lis, starszy referent techniczny, tel. 81/454-56-25

 

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej
Kierownik - dr Tomasz Skrzypek, adiunkt naukowy, tel. 81/445-46-48
mgr Emil Zięba, starszy specjalista naukowo-techniczny,
    tel. 81/454-56-11, 81/454-56-04

 

Laboratorium Optyki Rentgenowskiej
Kierownik - dr Robert Mroczka, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-39

dr Rafał Łopucki, asystent naukowy, tel. 81/454-56-37

dr Piotr Sagan, asystent naukowy, tel. 81/454-56-37; 81/454-56-23

mgr Agnieszka Słodkowska, referent techniczny,

mgr Grzegorz Żukociński, starszy referent techniczny (1/2 etatu),
    tel. 81/445-46-23, 81/445-46-20

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego
Kierownik - dr hab. Agnieszka Ścibior, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-15

dr Joanna Kurus, asystent naukowy, tel. 81/454-56-13

dr Iwona Zwolak, asystent naukowy, tel. 81/454-56-18
mgr Dorota Gołębiowska, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-56-13

    

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Kierownik - dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, adiunkt,
tel. 81/454-56-21
dr Anna Stachniuk, adiunkt naukowy, tel. 81/445-46-18

mgr Ilona Jonik, starszy referent techniczny, tel. 81/445-46-18

mgr Ilona Sadok, starszy referent techniczny, tel. 81/445-46-18

 

Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych
Kierownik - dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL,
tel. 81/445-46-13, 81/454-56-30

dr Agnieszka Szmagara, asystent naukowy, tel. 81/454-56-31

mgr Agnieszka Krzyszczak, referent techniczny, tel. 81/454-56-32

 

Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury 

 

 

POZOSTALI PRACOWNICY WYDZIAŁU

dr Magdalena Niewinna, adiunkt (urlop)

 

  

EMERYTOWANI PRACOWNICY WYDZIAŁU

dr hab. Krzysztof Czernaś

prof. dr hab. Zofia Fischer

prof. dr hab. Tadeusz Skowroński

prof. dr hab. Władysława Wojciechowska

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2017, godz. 10:50 - Anita Marszelewska