24 listopada 2015 roku w sali im. Ignacego Paderewskiego w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy między Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i AAN. Dokument podpisali: dyrektor AAN dr Tadeusz Krawczak i dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym (z upoważnienia JM Ks. Rektora). Patronat nad umową objął Jego Ekscelencja ks. bp dr Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz dr hab. Władysław Stępniak, prof. UMK, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Partnerem umowy jest Fundacja Armii Krajowej w Londynie.

Podpisanie umowy między dyrektorem AAN dr Tadeuszem Krawczakiem i prof. Jackiem Gołębiowskim dyrektorem Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem PolonijnymPodpisanie umowy między dyrektorem AAN dr Tadeuszem Krawczakiem i prof. Jackiem Gołębiowskim dyrektorem Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym

W uroczystości wzięły również udział osoby zaangażowanie w powstanie dokumentu: dr Andrzej Biernat – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Beata Bujak – zastępca dyrektora AAN, Mariusz Olczak – kierownik Oddziału V AAN oraz ks. dr Sławomir Zych – adiunkt w Ośrodku Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych podczas uroczystościPamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych podczas uroczystości

Obie strony zadeklarowały współpracę w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa archiwalnego za granicą poprzez zabezpieczanie dotąd niedostępnych archiwaliów, nie będących w obiegu naukowym, ich opracowanie oraz zdigitalizowanie dokumentacji polonijnej. Podpisanie umowy zostało dobrze przyjęte przez środowiska emigracyjne, a według londyńskiej Fundacji AK, „Niezwykle cieszy, że wzbudzająca zaufanie naszych Rodaków poza granicami instytucja kościelna oraz archiwa państwowe podjęły wspólny wysiłek na rzecz zabezpieczenia czasami zapomnianych lub pozostających poza obszarem powszechnej wiedzy i dostępności pamiątek po wychodźczej aktywności poprzednich pokoleń Polaków”.

Wpis w Księdze Pamiątkowej AANWpis w Księdze Pamiątkowej AAN

 

(Fot. Bartosz Jaksender, Archiwum Akt Nowych)

Autor: ks. Sławomir Zych
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2015, godz. 12:49 - Paweł Sieradzki