14.10.2016 - 31.10.2016

Góra Grabarka-Wilno-Troki-Ryga

Studenci i pracownicy Krajoznawstwa i turystyki kulturowej, Turystyki kulturowej, Historii oraz innych kierunków w dniach 21-24 IV 2016 wzięli udział w objeździe turystyczno-krajoznawczym i  historycznym po dawnych kresach Rzeczypospolitej. Pod przewodnictwem p. dr. Marka Okonia zwiedzili m.in. Górę Grabarkę i wspaniałe zabytki Wilna, Trok i Rygi. Wyjazd organizacyjnie wsparło Koło PTTK nr 1 przy KUL i Uczelniany Samorząd Studencki.

 

GALERIA

06.10.2016 - 30.11.2016

Turystyka literacka

 

23 września 2016 gościem audycji Pawła Kowalczyka "Co jest grane w Lublinie"

(Radio Złote Przeboje PULS 95,6 FM) była dr Joanna Szady z Katedry Nauk Pomocniczych Historii. Audycja dotyczyła turystyki literackiej. Zapraszamy do jej wysłuchania.

 

klik

KUL i lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej podpisały porozumienie w sprawie wspólnej publikacji jednego z najważniejszych źródeł do badania dziejów II wojny światowej – Dziennika Czynności gen. Władysława Sikorskiego, w latach 1939-1943 premiera polskiego rządu i naczelnego wodza. Dziennik czynności gen. Sikorskiego był dotąd dostępny jedynie w rękopisie w londyńskim Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego, stanowiąc też podstawę zbiorów archiwalnych tej placówki.

 

Krytycznego opracowania źródłowego pierwszej części materiału dokonał zespół pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Rabińskiego z Katedry Historii Najnowszej KUL, pomysłodawcy przedsięwzięcia i kierownika pozyskanego w tym celu prestiżowego grantu badawczego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki za lata 2012-2017. Ponadto w skład zespołu wchodzą dr Ewa Rzeczkowska z Katedry Historii Najnowszej KUL oraz mgr Jadwiga Kowalska z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

 

Na mocy podpisanego w ubiegłym tygodniu porozumienia wydawniczego pomiędzy KUL i IPN w tym roku zostanie opublikowany pierwszy tom Dziennika Czynności gen. Sikorskiego, obejmujący okres od 30 sierpnia 1939 r. do 31 lipca 1940 r., zaś prowadzone są rozmowy na temat kontynuacji przedsięwzięcia w 2017 r. (tom drugi, dotyczący okresu pomiędzy 1 sierpnia 1940 r. a 31 lipca 1941 r.). Zarówno KUL jak i IPN zadeklarowały wolę dalszej współpracy w tym ważnym przedsięwzięciu. Autorzy projektu docelowo zakładają publikację co najmniej dziewięciu tomów Dziennika Czynności, zawierających zarówno kalendarium działań gen. Sikorskiego, jak i dokumenty, relacje oraz fotografie ilustrujące aktywność premiera i naczelnego wodza, przerwaną jego tragiczną śmiercią podczas katastrofy w Gibraltarze.

 

 SEZON LUBLIN 2016

Spacer „Szlakiem Komisarza Maciejewskiego „dla zaawansowanych – Wieniawa i Miasteczko Akademickie”

 

 

 

Spacer organizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze” w ramach V edycji miejskiej imprezy turystycznej „Sezon Lublin” (23 kwietnia – 3 maja 2016) promował walory turystyczne dzielnicy akademickiej oraz najnowszy tom z serii o komisarzu Maciejewskim pt. „Portret Wisielca” autorstwa Pana Marcina Wrońskiego. W projekcie uczestniczyli: Wiktoria Sulejmenowa (Krajoznawstwo i turystyka kulturowa KUL) oraz Maciej Pokarowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Wykonanie i oprawa „retro” zdjęć: Karolina Zarębska (Krajoznawstwo i turystyka kulturowa KUL).

 

GALERIA

 

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 4 sierpnia 2016 r. pracownik Instytutu Historii

- dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL został powołany do składu

Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

12.04.2011

Zakup książek

Biblioteka Instytutu Historii zwraca się z prośbą do pracowników Instytutu o zgłaszanie tytułów prac naukowych, o które powinnien zostać powiększony zakładowy księgozbiór. Sugestie dotyczące zakupu nowych książek proszę kierować do mgr Anny Pawłowskiej.