Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
oraz
Polska Grupa CIHEC przy PAU


serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej:

DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA NA ZIEMIACH POLSKICH:
OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE

 
16-17 listopada 2018 r.

Gmach Głównym KUL

sala GG-208

 

PLAKAT

PROGRAM

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018, godz. 11:22 - Tomasz Nowicki