XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu

„Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”

Lublin 29-30 września 2016 roku

 

Dworek Staropolski KUL, Konstantynów 1, 20-708 Lublin

 

29 września

Sesja I (11.00-12.30)

 1. Dr hab. Olga Drewnowska (UW). Wizerunek Obcego w tekstach Mezopotamii.
 2. Dr Sebastian Długoborski (KUL). Udzielanie schronienia obcym jako element polityki Szubrii.
 3. Dr hab. Witold Tyborowski (UAM). Obcy w dokumentach prawno-gospodarczych okresu starobabilońskiego (XX – XVII w. przed Chr.).

 

Przerwa obiadowa (12.30-13.30)

 

Sesja II (13.30-15.00)

 1. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW). Słownictwo Biblii Hebrajskiej na określenie „obcych”.
 2. Dr hab. Jakub Slawik (ChAT). Obcy w tekstach narracyjnych Biblii Hebrajskiej.
 3. dr hab. Cezary Korzec (USz). Kain – paradygmat obcego.

 

Przerwa na kawę (15.00-15.20)

 

Sesja III (15.20-16.50)

 1. Dr Stefan Nowicki (UWr). „On, wierne odzwierciedlenie demona gallû” – czyli jak opisywano wrogów w inskrypcjach królewskich z okresu nowoasyryjskiego (934-610 p.n.e.).
 2. Mgr Paulina Nicko-Stępień (UWr). Złe duchy i demony jako istoty obce dla ludzi starożytnej Mezopotamii.
 3. Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL. Obcy czy bliscy: zmarli w tekstach z Ugarit.

 

 

Przerwa na kawę (16.50-17.10)

 

Sesja IV (17.10-18.40)

 1. Dr hab. Miron Wolny (UWM). Hannibal na dworze Antiocha III – zderzenie kultur czy powrót do korzeni?
 2. Dr hab. Piotr Briks, prof. USz. Nabi Yunis – ślady obcego proroka. Bliskowschodnie tradycje lokalne związane z historią proroka Jonasza.
 3. Dr Przemysław Piekarski (UJ), Indyjska ksenologia – Starożytny Bliski Wschód w kulturze Indii

 

Kolacja (19.00-)

 

30 września

Śniadanie (8.00-8.30)

 

Sesja V (8.30-10.00)

 1. Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò (UW). Gdy obcy stają się swoi, a swoi stają się obcymi...
 2. Mgr Jerzy Fatyga (KUL). Ludy Hyksosów, Habiru i Szasu na terenie Palestyny na podstawie źródeł archeologicznych, przekazów biblijnych i egipskich.
 3. Mgr Filip Taterka (UAM). Mieszkańcy krainy Punt w źródłach egipskich.

 

Przerwa na kawę (10.00-10.20)

 

Sesja VI (10.20-11.50)

 1. Mgr Maciej H. Dąbrowski (UWr). Szkoła Janowa jako środowisko jednoczące obcych – świadectwa w Ewangelii Jana.
 2. Mgr Sławomir Poloczek (UW). Czy Chrystus stał się Chrestosem? Problem interpretacji PGM XIII i wymyślania „tożsamości konfesyjnej” dawnego skryby.
 3. Dr Przemysław Dec (UJ). Inni, obcy i wrogowie w tekstach z Pustyni Judzkiej.

 

Przerwa na kawę (11.50-12.10)

 

Sesja VI (12.10-13.40)

 1. Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ. Wizerunek koczowników z Półwyspu Arabskiego w źródłach późnoantycznych (IV-V w.).
 2. Dr Zofia Brzozowska (UŁ). Al-lat/Atena i Al-uzza/Afrodyta – boginie przedmuzułmańskiej Arabii i ich obraz w tekstach autorów starożytnych i wczesnochrześcijańskich.
 3. Dr Paweł Filipczak (UŁ). Swoi czy obcy? Namiestnicy rzymscy w Syro-Palestynie (IV–VII w. n.e.). Wprowadzenie do problematyki.

 

Przerwa obiadowa (13.40-14.40)

 

Sesja VII (14.40-16.10)

 1. dr hab. Michał Gawlikowski (UW). Międzynarodowe kontakty Palmyry: między Rzymem a Iranem.
 2. Dr hab. Katarzyna Maksymiuk (UPH w Siedlcach). Filozofowie neoplatońscy na dworze Husrowa I Anuszirwana.
 3. Mgr Bartłomiej Proc (KUL). Grek przed obliczem króla królów.

 

Organizatorzy przewidują 20 min. na referat oraz 10 min. na dyskusję.

19.09.2016 - 10.10.2016

Nowa publikacja IH

 

 

Studia nad epoką napoleońską, red. M. Baranowski, t. II,

Oświęcim2016 [Wydawnictwo Napoleon V], ss. 362.

 

 SEZON LUBLIN 2016

Spacer „Szlakiem Komisarza Maciejewskiego „dla zaawansowanych – Wieniawa i Miasteczko Akademickie”

 

 

 

Spacer organizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze” w ramach V edycji miejskiej imprezy turystycznej „Sezon Lublin” (23 kwietnia – 3 maja 2016) promował walory turystyczne dzielnicy akademickiej oraz najnowszy tom z serii o komisarzu Maciejewskim pt. „Portret Wisielca” autorstwa Pana Marcina Wrońskiego. W projekcie uczestniczyli: Wiktoria Sulejmenowa (Krajoznawstwo i turystyka kulturowa KUL) oraz Maciej Pokarowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Wykonanie i oprawa „retro” zdjęć: Karolina Zarębska (Krajoznawstwo i turystyka kulturowa KUL).

 

GALERIA

 

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 4 sierpnia 2016 r. pracownik Instytutu Historii

- dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL został powołany do składu

Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

16.08.2016 - 16.10.2016

Nowa publikacja IH KUL

 

 

Jan Ptak, Weksylologia polska, Warszawa 2016,

[Wydawnictwo DiG], ss. 300.

21.04.2016 - 01.10.2016

XI Sympozjum Bliskowschodnie

Szanowni Państwo,

 

Z wielką przyjemnością chcemy zaprosić Państwa na kolejne

 

XI SYMPOZJUM DOTYCZĄCE STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

 

organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW.

 

Tytuł tegorocznego sympozjum to:

 

OBCY W KULTURACH STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

 

 

 

Sympozjum odbędzie się w Lublinie, w dniach 29-30 IX 2016 r. Obrady będą miały miejsce w urokliwym Dworku Staropolskim KUL, położonym w kampusie uniwersyteckim na przy ulicy Konstantynów 1, potocznie zwanym „Poczekajką”.

 

Tytuły referatów, wraz z abstraktem, prosimy nadsyłać do dnia 31 V 2016 r. na adres munnich@kul.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.

 

Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickim wynosi 140 zł., natomiast dla doktorantów 80 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie od obiadu 29 IX do obiadu 30 IX.

 

 

Jednocześnie proponujemy następujące noclegi:

Pokój jednoosobowy w dworku: 80 zł./os.

Pokój dwuosobowy w dworku: 60 zł./os.

Pokój jednoosobowy w akademiku: 60 zł./os.

Pokój dwuosobowy w akademiku: 50 zł./os.

Akademik jest położony ok. 100 m. od dworku.

 

Szczegółowy plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w czerwcu.

 

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym, ponieważ – mimo że nasza lista mailingowa przez jedenaście lat rozrosła się do pokaźnych rozmiarów – zawsze może się zdarzyć, iż ktoś na przykład właśnie zmienił adres poczty elektronicznej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Organizatorzy:

Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Dr Przemysław Dec

 

 

12.04.2011

Zakup książek

Biblioteka Instytutu Historii zwraca się z prośbą do pracowników Instytutu o zgłaszanie tytułów prac naukowych, o które powinnien zostać powiększony zakładowy księgozbiór. Sugestie dotyczące zakupu nowych książek proszę kierować do mgr Anny Pawłowskiej.