Zapraszamy do nadsyłania artykułów do Lubelskich Zeszytów Prawniczych KNSP KUL.

 

Po odebraniu nadesłanych prac, członkowie redakcji dokonają wstępnej selekcji pod kątem zgodności z tematyką czasopisma oraz danego numeru, a także podstawowymi merytorycznymi i gramatycznymi zasadami pisania.

W przypadku zakwalifikowania artykułu, procedura wygląda następująco:

 

1. Nadesłany tekst zostaje przekazany recenzentowi współpracującemu z czasopismem. Na wniosek członka redakcji, może zostać skierowany także do drugiego recenzenta.

 

2. Recenzja może opowiadać się za przyjęciem, odrzuceniem lub propozycją odesłania w celu poprawy tekstu.

 

3. W przypadku dwóch odmiennych propozycji recenzentów, o zakwalifikowaniu artykułu decyduje redaktor naczelny.

 

 

Autor: Adrian Misiejko
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2014, godz. 22:00 - Adrian Misiejko