Recenzenci:

 

Prof. dr hab. Amantius Akimjak, Catholic University of Ružomberok, Slovakia

Dr hab. Robert Biel, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Dr hab. Bogdan Biela, Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr Mirosław Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Bogusław Drożdż, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław

Dr Ivo Džinić, Catholic Theology Faculty of Djakovo, Croatia

Dr Piotr Goliszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Artur J. Katolo, Instituto Superiore Scienze Religiose in Rende, Italia

Dr hab. Paweł Landwójtowicz, Uniwersytet Opolski

Dr Dariusz R. Mazurek OFMConv, Universidad Católica Boliviana, Cochabamba, Bolivia

Prof. dr hab. Józef Mikołajec, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Jana Moricová, Catholic University of Ružomberok, Slovakia

Dr hab. Mieczysław Polak, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Dr Grzegorz Pyźlak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Dr hab. Leszek Szewczyk, Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr Vaja Vardidze, Sulkhan-SabaOrbelianiTeachingUniversity of Tibilisi, Georgia

Prof. dr hab. Jan Wal, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Dr Tomasz Wielebski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Dr Jarosław Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Zbigniew Zarembski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 22:05 - Marek Fiałkowski