review      ISSN 0860-8156

 

The Review of Comparative Law” – ukazuje się od 1988 r., jako pismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie komparatystycznej. Od 2015r. pismo ukazuje się jako kwartalnik.

 

Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 5 pkt.

 

Pragniemy serdecznie zaprosić do współpracy i współtworzenia naszego czasopisma.

Wszelkie informacje można otrzymać pod adresem:

 

Review of Comparative Law
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-049, fax (+48) 81 44-53-726
www.kul.pl/review
e-mail: review@kul.pl

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017, godz. 07:17 - Małgorzata Ganczar