Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy
z Lubelskim Kuratorem Oświaty

serdecznie zaprasza w roku szkolnym 2015/2016

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA
I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

ORAZ STUDENTÓW PEDAGOGIKI
województwa lubelskiego

 

do udziału w siódmej  edycji  cyklicznego seminarium wymiany doświadczeń

Integralna edukacja – wybrane zagadnienia

 

Wprowadzenie reformy oświatowej oraz sygnały płynące od nauczycieli

przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, dotyczące niedosytu w zakresie różnorodności form doskonalenia zawodowego, to główne powody, dla których Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL oraz Lubelski Kurator Oświaty podjęli w roku szkolnym 2009/2010 wspólną inicjatywę zorganizowania dydaktycznego seminarium wymiany doświadczeń.

Celem seminarium jest wspomaganie procesu wychowania i nauczania dzieci najmłodszych oraz integracja kształcenia studentów z praktyką pedagogiczną.

 

 

 

Program seminarium

 

 1. Spotkanie pierwsze: Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia matematycznego
  Termin seminarium – 4 grudnia 2015 r., godzina 11.30 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, sala 137.

 2. Spotkanie drugie: Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego
  Termin seminarium 4 marca 2016 r., godzina 11.30 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, sala 137.

 

 1. Spotkanie trzecie: Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia przyrodniczego
  Termin seminarium 6 maja 2016r., godzina 11.30 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, sala 137.

 

            Do udziału w cyklu seminarium zapraszamy zarówno nauczycieli
i wychowawców oraz studentów, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem (w formie referatów, prezentacji multimedialnych, warsztatów) jak i tych, którzy chcą poznać doświadczenia innych.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.
Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikat uczestnictwa. Karty zgłoszeń prosimy przesyłać drogą elektroniczną (nie później niż na dziesięć dni  przed terminem danego spotkania) na adres:

 

Koordynator:

Dr Marta Buk - Cegiełka
marta.bukcegielka@interia.pl

            Szczegółowe informacje wraz z programem seminarium zostaną przesłane do wszystkich zgłoszonych uczestników.

 

 

Autor: Marta Buk-Cegiełka
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 08:21 - Marta Buk-Cegiełka