Wydział Nauk Społecznych - Struktura
 
Dyrektor: dr hab. Justyna Szulich-Kałuża
Sekretarz: mgr Ewa Baran

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Dyrektor: prof. dr hab. Marian Żukowski
Sekretarz: mgr Monika Wójcik, w zastępstwie: mgr inż. Agnieszka Pajdowska
Dyrektor: ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Sekretarz: mgr Anna Mitrut

 

Dyrektor: dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
Sekretarz: mgr Barbara Lendzion-Tokarska

Instytut Psychologii
Dyrektor: prof. dr hab. Piotr Francuz
Sekretarz: mgr Karol Goral

Instytut Socjologii
Dyrektor: dr hab. Wioletta Szymczak
Sekretarz: mgr Anna Lato

 
Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 12:05 - Katarzyna Lisiak-Duszenko