18.10.2018 r. Konferencja „Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych”

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Instytutu Pedagogiki KUL, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji KUL oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie zapraszają na konferencję „Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych” , która odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-114.

Serdecznie zapraszamy!


23.10.2018 r. Konferencja promująca publikację „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Fundacją Konrada Adenauera zaprasza na konferencję promującą publikację „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”, która odbędzie się 23 października 2018 r. o godz. 9.45 w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031. Wydarzenie będzie poprzedzone Dialogiem Obywatelskim z dr. Markiem Prawdą - Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Serdecznie zapraszamy!


25.10.2018 r. Konferencja "Socjologia polska A.D. 2018. Tradycje - kontynuacje - innowacje"

 

Instytut Socjologii KUL zaprasza na Konferencję Jubileuszową z okazji 100-lecia socjologii w KUL zatytułowaną "Socjologia polska A.D. 2018. Tradycje - kontynuacje - innowacje". Wydarzenie odbędzie się 25 października 2018 roku w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114 oraz CTW - 217. Początek konferencji o godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy!


Nagroda Teofrasta dla dr. Pawła Fortuny

Filmowy leksykon psychologii", autorstwa Jolanty Pisarek i dr. Pawła Fortuny (pracownika Wydziału Nauk Społecznych) otrzymała tegoroczną Nagrodę Teofrasta za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną. Nagrodę od dekady przyznaje Wydawnictwo Charaktery.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nagroda na Festiwalu The 9th Cannes Corporate Media & TV Awards 2018 dla Film literature. Jan Kochanowski "Lament VIII"

Miło nam poinformować, że film do którego muzykę nagrał pracownik Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) pt.: Film literature. Jan Kochanowski "Lament VIII"  zdobył "Złotego Delfina" na festiwalu The 9th Cannes Corporate Media & TV Awards 2018 w kategorii B24: Lifestyle, Art, Music & Culture.

Serdecznie gratulujemy!


08.10.2018 r. - konferencja pt.: „Jaka będzie przyszłość Europy? Koncepcje i kierunki rozwoju Unii Europejskiej”

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapraszają na konferencję „Jaka będzie przyszłość Europy? Koncepcje i kierunki rozwoju Unii Europejskiej” w ramach konsultacji obywatelskich na temat przyszłości Unii Europejskiej, która odbędzie się 8 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-102.


21-23.09.2018 - XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

 

Instytut Psychologii KUL oraz Instytut Psychologii UMCS zapraszają na XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, który odbędzie się 21-23 września 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy.


17.09.2018 r. - Sympozjum „Dojrzałość psychiczna, społeczna i religijna człowieka XX wieku”

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Stowarzyszenie Psychologii  Pastoralnej zapraszają na 50-te Sympozjum Sekcji Psychologii przy Konferencji Episkopatu Polski „Dojrzałość psychiczna, społeczna i religijna człowieka XX wieku”, które odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114.


Konkurs na granty badawcze w roku 2018 z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych KUL

Ogłaszam konkurs na wykorzystanie środków z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów. Wnioski zawierające kosztorys (przewidywalne koszty realizacji projektu) oraz szczegółowe uzasadnienie celu dofinansowania należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych do dnia 24 września 2018 roku. Wniosek powinien być poparty i podpisany przez Dyrektora Instytutu.
Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które zgłosiły zadania badawcze

na rok 2018.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 24 września 2018 roku

(Dziekanat WNS - C-546).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2018 roku.
Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.


                                                    Dziekan Wydziału Nauk Społecznych