20.11.2018 r. Konferencja „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" i Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo", która rozpocznie się 20 listopada 2018 r. o godz. 10.30 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.


14-15.11.2018 r. 10-lecie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

W 2018 roku mija 10 lat od utworzenia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W związku z tym Instytut organizuje Ogólnopolską Jubileuszową Konferencję Naukową pt.: „Jakie media?” podejmując dyskurs naukowy poświęcony mediom, ich zmieniającym się sposobom działania, pełnionym rolom i funkcjom, a także znaczeniu mediów we współczesnym świecie. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018 r. w sali 113 Centrum Transferu Wiedzy. Wydarzeniami towarzyszącymi będą dwie wystawy: Prof. Leon Dyczewski OFMConv. - ślady obecności oraz Profesor Leszek Mądzik - przestrzeń Artysty.

Szczegółowy program

Serdecznie zapraszamy!


03.12.2018 r. Seminarium naukowe pt.: Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, zapraszają pracowników i studentów na seminarium naukowe pt.: "Dlaczego warto zajmować się inflacją w warunkach długotrwale niskiej inflacji", które odbędzie się 3 grudnia 2018 roku, o godz. 11.00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy, sala 113.

Serdecznie zapraszamy!


Godziny dziekańskie dla podanych niżej grup studentów I lat WNS na czas udziału w panelu w ramach zajęć "Przedsiębiorczość"

W związku z obowiązkiem uczestnictwa w spotkaniu panelowym w ramach zajęć Przedsiębiorczość (warsztaty), ogłasza się godziny dziekańskie dla studentów I roku następujących kierunków WNS:

 

I grupa: 13 listopada 2018 r. godz. 10.00-12.00 Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Pedagogika (grupa 1, 3 i 4)

Psychologia (grupa 1,2,3,8,9 i 10)

 

II grupa: 13 listopada 13:30–15:30 Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Doradztwo kariery i doradztwo personalne,

Bezpieczeństwo narodowe (grupa 1 i 2),

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

Ekonomia (grupa 4 i 5)

 

III grupa: 22 listopada 10:00–12:00 CTW-114

Pedagogika (grupa 2 i 5),

Pedagogika specjalna,

Psychologia (grupa 4, 5, 6 i 7)

 

IV grupa: 22 listopada 13:30–15:30 CTW-114

Bezpieczeństwo narodowe (grupy 3, 4 i 5),

Ekonomia (grupa 1,2,3 i 6)


7.11.2018 r. - Debaty Dyplomatyczne KUL

Wydział Nauk Społecznych KUL zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Debaty Dyplomatyczne. Tym razem gościem Debaty będzie Zygmunt Berdychowski, twórca i przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, największego wydarzenia polityczno-gospodarczego w Europie Środkowej (nazywanego polskim Davos), który wygłosi wykład dotyczący polityki wschodniej oraz podzieli się swoją pasją himalaistyczną (jest zdobywcą Korony Ziemi i 4 ośmiotysięczników!).

Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 11.40 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618.

Serdecznie zapraszamy!


25.10.2018 r. Konferencja "Socjologia polska A.D. 2018. Tradycje - kontynuacje - innowacje"

 

Instytut Socjologii KUL zaprasza na Konferencję Jubileuszową z okazji 100-lecia socjologii w KUL zatytułowaną "Socjologia polska A.D. 2018. Tradycje - kontynuacje - innowacje". Wydarzenie odbędzie się 25 października 2018 roku w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114 oraz CTW - 217. Początek konferencji o godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy!


25.10.2018 r. Seminarium naukowe pt.: "Siła przekazu radiowego"

W 80. rocznicę emisji legendarnego słuchowiska "Wojna światów" Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Katedra Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL zapraszają na seminarium naukowe "Siła przekazu radiowego". Czy w czasach popularności mediów społecznościowych, dominacji kultury wizualnej radio wciąż jest ważnym i atrakcyjnym środkiem przekazu?

Wydarzenie odbędzie się 25.10.2018 (czwartek) od godz. 11:00 w auli DMMII-241 (Kampus Majdanek).

Serdecznie zapraszamy!


23.10.2018 r. Konferencja promująca publikację „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Fundacją Konrada Adenauera zaprasza na konferencję promującą publikację „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania”, która odbędzie się 23 października 2018 r. o godz. 9.45 w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031. Wydarzenie będzie poprzedzone Dialogiem Obywatelskim z dr. Markiem Prawdą - Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Serdecznie zapraszamy!


18.10.2018 r. Konferencja „Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych”

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Instytutu Pedagogiki KUL, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji KUL oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie zapraszają na konferencję „Nowatorstwo, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i aktów prawnych” , która odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-114.

Serdecznie zapraszamy!


Nagroda Teofrasta dla dr. Pawła Fortuny

Filmowy leksykon psychologii", autorstwa Jolanty Pisarek i dr. Pawła Fortuny (pracownika Wydziału Nauk Społecznych) otrzymała tegoroczną Nagrodę Teofrasta za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną. Nagrodę od dekady przyznaje Wydawnictwo Charaktery.

 

Serdecznie gratulujemy!