22.11.2017 r. seminarium naukowe „Polska kwestia miejska”

Oddział Lubelski PTS oraz Instytuty - Socjologii KUL oraz UMCS zapraszają na seminarium naukowe pt. „Polska kwestia miejska”, które odbędzie się 22 listopada 2017 r., w godz. 11.00-13.00 w sali C-618 (Kolegium Jana Pawła II). Seminarium będzie okazją do spotkania z dr. hab. Pawłem Kubickim (UJ) i dyskusji wokół jego książki „Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania” (2016).

W dyskusji udział wezmą: dr Janina Zabielska (Instytut Socjologii KUL), Cezary Hunkiewicz (założyciel Brain Damage Gallery w Lublinie) oraz  Piotr Choroś (dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin). Spotkanie poprowadzi: prof. Agnieszka Kolasa-Nowak (Instytut Socjologii UMCS).


23.11.3017 r. Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy”

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) i Instytut Ekonomii i Zarządzania (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy”, Lublin, KUL, 23 listopada 2017 (Collegium Jana Pawła II, sala C-618).


24.11.2017 r. "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa" - wykład p. Piotra Czarneckiego, Prezesa Zarządu Raiffeisen Polbank

 

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza na kolejny wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Gościem będzie Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank Piotr Czarnecki, który wygłosi wykład „Czy banki naprawdę są potrzebne?” Wydarzenie odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-114. Serdecznie zapraszamy!


28-29.11.2017 - IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI: UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO I W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (Katedra Stosunków Międzynarodowych), Fundacja Konrada Adenauera i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na konferencję naukową pt. „IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI: UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO I W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA”. Konferencja odbędzie się 28 listopada (godz. 14.30-18.10) i 29 listopada (godz. 9.30-15.00) 2017 r. w sali C-618 Collegium Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Uwaga doktoranci WNS - WSTĘPNE listy rankingowe stypendium projakościowego

W załączeniu zostały zamieszczone WSTĘPNE listy rankingowe stypendium projakościowego przygotowane przez Komisję kwalifikacyjną na WNS w dniu 15.11.2017 r. Wstępne listy rankingowe podlegają weryfikacji w terminie 5 dni od ogłoszenia. Po tym terminie zostaną przygotowane ostateczne listy rankingowe, które wraz z protokołami posiedzeń komisji kwalifikacyjnej zostaną przekazane do decyzji Rektora w terminie nie późniejszym niż do dnia 25 listopada br.

I rok - lista rankingowa

II-IV rok - lista rankingowa


Studenci dziennikarstwa w Parlamencie Europejskim

Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej KUL wzi​ęli​ udział w sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, która odbyła się 15 listopada b.r. Członkowie redakcji gazety studenckiej "Coś Nowego", jako nieliczni z Polski, zostali wybrani przez Biuro Informacyjne PE do udziału w Seminarium dla Studentów Dziennikarstwa i Dziennikarzy Mediów Akademickich! Studenci zobaczyli jak działa Parlament Europejski, poznali zasady funkcjonowania serwisu prasowego PE i sposoby pracy korespondentów, wzięli udział w spotkaniach z europosłami i dziennikarzami akredytowanymi przy PE.

Obszerna relacja i galeria z wyjazdu na stronie gazety studenckiej Coś Nowego - tutaj.


Studenci dziennikarstwa ze stypendiami Towarzystwa Przyjaciół KUL

Dwóch studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna KUL zostało laureatami programów stypendialnych Towarzystwa Przyjaciół KUL. Jacek Kochaniec, student I roku studiów magisterskich i Prezes Agencji Reporterskiej Passion TV, otrzymał „Stypendium Jubileuszu 100-lecia KUL" za opracowanie autorskiej koncepcji i planu rozwoju KUL na drugie stulecie istnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, istotnych wartości oraz perspektyw rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski i regionu. Z kolei Robert Góźdź, student II roku studiów magisterskich, został stypendystą Programu Stypendialnego dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz KUL.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje nt. laureatów znajdują się na stronie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej www.idiks.org


Granty NCN dla naukowców i doktorantki Wydziału Nauk Społecznych KUL

15 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzynastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Miło nam poinformować, że do finansowania zakwalifikowano 3 projekty pracowników i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych KUL (Instytut Psychologii).

W konkursie OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – granty otrzymali:
•    dr hab. Agata Patrycja Błachnio – „Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania”
•    dr Aneta Przepiórka – "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej"

PRELUDIUM 13 to konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia doktora. Dofinansowanie w tym konkursie otrzymali:
•    mgr Ana Ivanova – „Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego”
Serdecznie gratulujemy! 


21.11.2017 r. Debaty dyplomatyczne - Ambasador Słowacji w Polsce, Pan Dušan Krištofík

Wydział Nauk Społecznych KUL zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Debaty Dyplomatyczne. Tym razem gościem Debaty Pan Dušan Krištofík, Ambasador Słowacji w Polsce. Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2017 r. o godz. 11.45 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-618. Prowadzenie Ambasador Andrzej Jaroszyński


30.11.2017 r. Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla socjologów

Instytut Socjologii KUL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić do udziału w XII spotkaniu Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego (nie tylko) dla socjologów, które odbędzie się 30 listopada 2017 r., o godz. 16.00 w Gmachu Głównym KUL, sala GG-208.

Program seminarium:

15.30 Rejestracja uczestników

16.00 Rozpoczęcie seminarium

16.10 Wykład: dr Krzysztof Piróg (UR) Metody jakościowe w badaniach społecznych i ewaluacyjnych - podobieństwa i różnice

16.50 Wykład: dr hab. Dariusz Wadowski (KUL), Czy badania ewaluacyjne są jeszcze badaniami społecznymi?

17.30 Dyskusja

Spotkaniu przewodniczy: dr Małgorzata Szyszka