23.01.2018 r. "Nowy plan na Europę - co przyniesie rok 2018?"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS KUL zaprasza na konferencję zatytułowaną "Nowy plan na Europę - co przyniesie rok 2018?", która odbędzie się 23 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 10.30 w budynku INPiSM KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70, aula DMMII- 134.

Serdecznie zapraszamy!


18.01.2018 r. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Aktywność środowiskowa na rzecz rodziny, zdrowia i bezpieczeństwa. Teoria i wybrane pola doświadczań"

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej (Instytut Pedagogiki WNS KUL), Fundacja "Instytut Myśli Społecznej" oraz Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Aktywność środowiskowa na rzecz rodziny, zdrowia i bezpieczeństwa. Teoria i wybrane pola doświadczań", która odbędzie się dn. 18 stycznia 2018 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie, ul. Rynek 1.

Program konferencji


III edycja turnieju piłki nożnej halowej o Puchar Wydziału Nauk Społecznych KUL

14 stycznia br. w hali sportowej KUL odbyła się III edycja turnieju piłki nożnej halowej o Puchar Wydziału Nauk Społecznych KUL. Tym razem w rywalizacji uczestniczyło 10 ekip, reprezentujących służby mundurowe Lubelszczyzny, Absolwentów KUL i studentów bezpieczeństwa narodowego KUL.
Ideą tej cyklicznej imprezy jest sportowa integracja i podtrzymywanie dobrych relacji Wydziału z naszymi mundurowymi partnerami.
Podczas turnieju można było podziwiać wiele zaciętych spotkań. Były one zawsze prowadzone w duchu fair play.

Czytaj dalej...

16.01.2018 Konferencja „Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych WNS (Katedra Studiów Wschodnich) oraz Instytut Prawa (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego) KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)",  która odbędzie się dnia 16 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 15.00, Collegium Iuridicum, sala CI-300.

Serdecznie zapraszamy!


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów WNS za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018

Miło nam poinformować, że studenci Wydziału Nauk Społecznych KUL - Pani Katarzyna Szuper (II rok ekonomii, studia stacjonarne II stopnia) oraz Pan Rafał Borkowski (IV rok psychologii, studia jednolite magisterskie) otrzymali Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2017/18 za wybitne osiągnięcia.

Serdecznie gratulujemy!


Wyróżnienie PFRON dla doktorantki Wydziału Nauk Społecznych KUL

Miło nam poinformować, że absolwentka psychologii, doktorantka WNS, p. Maja Kurleto została wyróżniona w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące niepełnosprawności. Napisana pod kierunkiem dra hab. Wojciecha Otrębskiego, prof. KUL praca „Związek poczucia samotności z częstotliwością używania alkoholu u niepełnosprawnych intelektualnie uczniów szkół specjalnych” zdobyła II miejsce w kategorii rehabilitacja społeczna. W konkursie oceniane są prace, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Serdecznie gratulujemy!


Odznaczenia państwowe, resortowe i lokalne dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych KULKUL

8 grudnia 2017 r. w 99. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, ministerialnych i lokalnych pracownikom KUL. W imieniu Prezydenta RP wręczenia medali dokonała Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Anna Maria Anders, Pełnomocnik Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego. W imieniu Minister Edukacji Narodowej dekoracji dokonała Lubelska Kurator Oświaty - Pani Teresa Misiuk.

W gronie odznaczonych osób znajdują się również pracownicy naszego wydziału.

Czytaj dalej...

Projekt „Cool Careers” dla studentów ostatniego roku studiów KUL

Biuro Karier KUL zaprasza studentów ostatniego roku studiów do udziału projekcie „Cool Careers”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej


7-8.12.2017 r. XXXV Dni Praw Człowieka „Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego”

Katedra Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Socjologii KUL i Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Justica zapraszają na XXXV Dni Praw Człowieka „Pluralizm prawny i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego”, które odbędą się 7-8 grudnia 2017 r. w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.


Nagroda Ministra Rozwoju dla absolwentki WNS w XV edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką na temat własności intelektualnej

Miło nam poinformować, że absolwentka WNS, p. Joanna Kniaziowska (Instytut Ekonomii i Zarządzania) otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju w XV edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką na temat własności intelektualnej, organizowanego corocznie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, napisaną pod kierunkiem dr hab. Heleny Żukowskiej, prof. KUL pt.: "Znak towarowy - istota, ochrona prawna i ujęcie w systemie rachunkowości. Serdecznie gratulujemy!