Interdyscyplinarne studia doktoranckie "Studia nad pracą ludzką" na Wydziale Nauk Społecznych KUL

KUL pozyskał projekt na interdyscyplinarne studia doktoranckie "Studia nad pracą ludzką" o wartości blisko 2 mln złotych. Grantu udzieliło Narodowe Centrum Badań I Rozwoju w ramach konkursu POWR.03.02.00-00-IP.08.00-DOK/16.
Grant zostanie przeznaczony na realizację interdyscyplinarnych tzn. obejmujących pedagogikę, psychologię i socjologię, niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych, których uczestnicy będą prowadzić badania nad pracą ludzką. Program studiów został zaplanowany zgodnie Pryncypiami Salzburskimi (Salzburg Principles, 2005) oraz zaleceniami opracowywanymi przez League of European Research Universities (Doctoral degrees beyond 2010: Training talented researchers for society, LERU].
Dzięki grantowi uczestnicy poza zajęciami w ramach studiów uzyskają środki na udział profesorów zagranicznych w prowadzeniu zajęć, realizację prac naukowych, uczestnictwo w konferencjach i publikacje naukowe. Mam nadzieję, że wsparcie pomoże skutecznie ukończyć obroną odbyte czteroletnie studia.
Projekt przygotowany został przez zespół: dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL (Instytut Psychologii KUL), ks. prof. dr hab. Marian Nowak (Instytut Pedagogiki KUL), ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (Instytut Socjologii KUL), dr hab. Ewa Domagała –Zyśk, prof. KUL - prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Beata Cybulak (Centrum Studiów Podyplomowych) i Kamil Dębiński (Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu).

Dr hab. Ewa Domagała–Zyśk, prof. KUL
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL


Konkurs na granty badawcze w roku 2017 z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych KUL

Lublin, 12.07.2017 r.

 

 

Konkurs na granty badawcze w roku 2017 z rezerwy dziekańskiej

dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Ogłaszam konkurs na wykorzystanie środków z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów. Wnioski zawierające kosztorys (przewidywalne koszty realizacji projektu) oraz szczegółowe uzasadnienie celu dofinansowania należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych za pośrednictwem Dyrektorów Instytutów lub bezpośrednio do Dziekana Wydziału do dnia 10 września 2017 roku. Wniosek powinien być poparty i podpisany przez Dyrektora Instytutu.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które zgłosiły zadania badawcze na rok 2017.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 roku.

Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL


Bezpłatne warsztaty językowo-kulturowe „AIESEC for Lublin”

AIESEC for Lublin to innowacyjne warsztaty, stworzone z myślą o młodych ludziach, którzy szukają atrakcyjnych sposobów nauki języka. Kierując się tą myślą, powstała idea nauki poprzez zabawę. Tutaj nie skupiamy się na nudnych regułkach, ale nad żywym, mówionym językiem, który wraz z native speakerami będziecie mogli ćwiczyć przez 6 tygodni. Dodatkowo, warsztaty prowadzone są w języku angielskim, co tworzy idealne środowisko do nauki oraz możliwość poznania kultur krajów, z których pochodzą nasi lektorzy.
Stanowią nie tylko idealne przygotowanie do egzaminów, ale także do wyjazdów na praktyki zawodowe. Umiejętność swobodnego posługiwania się językiem otwiera wiele perspektyw, a także pomaga z przełamaniem nieśmiałości językowej. Warsztaty językowo-kulturowe AIESEC for Lublin to doskonała okazja, aby nauczyć się języka, a także poznać nowe kultury poprzez zabawę. Sześciotygodniowe warsztaty językowe z lektorami z całego świata rozpoczną się 17 lipca i potrwają do 25 sierpnia.

Weronika Warpas
Członek zespołu AIESEC for Lublin ds. marketingu
weronika.warpas.aiesec@gmail.com


Odznaka "Zasłużony dla Wojewodztwa Lubelskiego" dla prof. dr hab. Krystyny Chałas

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał Pani prof. dr hab. Krystynie Chałas, pracownikowi Wydziału Nauk Społecznych KUL (Instytut Pedagogiki), honorową odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

Wręczenie odznaczenia odbyło się 29 czerwca 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima  Łopacińskiego w Lublinie. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wręczenia odznaki dokonała Halina Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!


Odznaczenia państwowe dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL

Miło nam poinformować, że pracownicy Wydziału Nauk Społecznych KUL wyróżnieni zostali odznaczeniami państwowymi. Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczone zostały: kierownik Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej dr hab. Alina Rynio oraz dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL (Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej). W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek podczas posiedzenia Senatu KUL dnia 22 czerwca 2017 r.

Serdecznie gratulujemy!

Fotorelacja   Video


Ranking Szkół Wyższych - Perspektywy 2017

ranking-kierunkow-studiow-logoZnane są już wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017. Miło nam poinformować, że w przygotowywanym corocznie Rankingu Kierunków Studiów na rok 2017, w pierwszej dziesiątce znalazły się kierunki studiów prowadzone na naszym wydziale: pedagogika specjalna (7 miejsce), socjologia (8 miejsce), psychologia (9 miejsce) i pedagogika (9 miejsce).

W rankingu kierunków studiów zostało ocenionych w sumie 68 kierunków studiów prowadzonych na ponad 90 polskich szkołach wyższych. Więcej

 

 


Ogłoszenie o konkursie dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

Ogłoszenie o konkursie dla młodych pracowników naukowych i doktorantów na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Termin składania wniosków o przyznanie grantów wydziałowych upływa 23.06.2017r.

Czytaj dalej...

Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami

konkurs_na_praceInternational Project Management Association Polska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową zapraszają do udziału w Konkursie "Project Master" na najlepszą pracę magisterską, podyplomową i doktorską z zakresu zarządzania projektami. Warunki uczestnictwa - prace obronione na polskiej uczelni w terminie od 1 października poprzedniego roku do 30 bieżącego roku. Szczegóły


19.06.2017 r. Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Wykład Ambasador Izraela w Polsce Anny Azari

pro_publico_bono_azariInstytut Ekonomii i Zarządzania zaprasza na kolejny wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa, który odbędzie się 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek), o godz.11.00 w sali C-618 (Collegium Jana Pawła II). Gościem będzie Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, która wygłosi wykład pt.: "From the ideology of the melting pot to Jewish multiculturalism". Serdecznie zapraszamy!

Fotorelacja