Zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW wydaje p. Anna Zepchła w Dziale Księgowości KUL, GG-54 (Gmach Główny, parter), tel. 81/ 445 42 85.