Dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL, ur. 1973 w Łomży.


Autor: Dariusz Pachocki
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2017, godz. 14:22 - Wojciech Kruszewski