6 grudnia 2017 roku Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowało wykład "Polskie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe", który wygłosił wieloletni kurator koła dr hab. Jacek Chachaj. Spotkanie otworzył Dawid Kurjaniuk, Prezes KNHS KUL. Wykład przyciągnął liczne audytorium oraz wywołał merytoryczną dyskusję. 

Autor: Dawid Kurjaniuk
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2018, godz. 17:43 - Dawid Kurjaniuk-Krajewski