Zainteresowania badawcze:


Literatura XX wieku; związki literatury i polityki po 1945 r.; literackie dyskusje i polemiki emigracyjne 1945-1970; pisarze i eseiści z kręgu "Kultury" paryskiej; wiedza o dorobku emigracji po 1945 roku - uwarunkowania polityczne, stereotypy, mity, powroty emigrantów po 1990 roku; twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Józefa Czapskiego; wydania pisarzy emigracyjnych - problemy edytorskie.

Autor: Zdzisław Kudelski
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2011, godz. 12:48 - Zdzisław Kudelski