Information about the Editorial Board and the Scientific Council

 

 ARTICLES

Próba interpretacji myśli Eckharta o Bogu i człowieku poprzez analizę jej paradoksów (Streszcz.) 21

A trial of interpretation of Meister Eckhart’s thought on God and man through the analysis of its paradoxes (Sum.) 22

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-1

Mistycyzm integralny w ujęciu Bernarda McGinna (Streszcz.) 41

Integral Mysticsm in Bernard McGinn's Approach (Sum.) 42

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-1

O dwóch średniowiecznych koncepcjach celowości natury: Duns Szkot i Chatton (Streszcz.) 62

Two Medieval Conceptions of the Finality of Nature: Duns Scotus and Chatton (Sum.) 63

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-3

Czy model Wszechświata powinien być strukturalnie stabilny? (Streszcz.) 86

Should the Model of the Universe be Structurally Stable? (Sum.) 86

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-4

O mowie, piśmie i innych mediach: peregrynacje po genealogii pojęć z Peterem Sloterdijkiem (Streszcz.) 107

On Speech, Writing and Other Media: Pilgrimages with Peter Sloterdijk around the Genealogy of Concepts 107

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-5

 

TRANSLATIONS

O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej? (Streszcz.) 128

The Impossibility of Ultimate Moral Responsibility (Sum.) 128

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-6

 

DEBATES

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-7

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-8

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-9

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-10

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-11

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-12

 

REVIEWS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-13

 

 

Contents 177

Spis treści 179