EN:

Limits or Limitations in Science

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 1

 
Strony/pages: 139-143  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-9

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII — Wydział Filozoficzny UPJP II; adres do ko­respon­den­cji — e-mail: janusz.maczka@upjp2.edu.pl

Cytowanie/Citation information:

Mączka, Janusz. 2017. Granice czy ograniczenia w nauce. "Roczniki Filozoficzne" 65, 1: 139-143, DOI: 10.18290/rf.2017.65.1-9

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017, godz. 14:23 - Anna Karczewska