EN:

Pre-axiological Aspect of the Limits of Nature: Are There (In)Natural Actions?

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 1

 
Strony/pages: 134-139  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-8

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW — Instytut Filozofii UKSW; adres do kores­pon­den­cji — e-mail: gbugajak@uksw.edu.pl

Cytowanie/Citation information:

Bugajak, Grzegorz. 2017. Pre-aksjologiczny aspekt granic natury: czy istnieją działania (nie)naturalne? "Roczniki Filozoficzne" 65, 1: 134-139, DOI: 10.18290/rf.2017.65.1-8

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017, godz. 14:15 - Anna Karczewska