EN:

Panel: Limits of the Nature — Limits of the Science. Introduction

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 1

 
Strony/pages: 131-134  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-7

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Prof. dr hab. Paweł Zeidler — Instytut Filozofii UAM, adres do korespondencji: ul. Sza­marzewskiego 9C, 60-568 Poznań; e-mail: zeidlerp@amu.edu.pl

Cytowanie/Citation information:

Zeidler, Paweł. 2017. Panel: Granice natury — granice nauki. Wprowadzenie. "Roczniki Filozoficzne" 65, 1: 131-134, DOI: 10.18290/rf.2017.65.1-7

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017, godz. 14:31 - Anna Karczewska