EN:

Limits of Science

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 1

 
Strony/pages: 149-157  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-11

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Dr hab. Zbigniew Wróblewski, Prof. KUL — Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: zbyl.wroblewski@gmail.com

Cytowanie/Citation information:

Wróblewski, Zbigniew. 2017. Granice nauki. "Roczniki Filozoficzne" 65, 1: 149-157, DOI: 10.18290/rf.2017.65.1-11

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017, godz. 14:21 - Anna Karczewska