EN:

Limits of Nature, Limits of Science

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 1

 
Strony/pages: 157-172  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-12

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Prof. dr hab. Elżbieta Kałuszyńska – Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: ekaluszynska@gmail.com

Cytowanie/Citation information:

Kałuszyńska, Elżbieta. 2017. Granice natury, Granice nauki "Roczniki Filozoficzne" 65, 1: 157-172, DOI: 10.18290/rf.2017.65.1-12

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017, godz. 14:28 - Anna Karczewska