EN:[Rev.]Tomasz Jarmużek, Marcin Tkaczyk, Positional Logics  
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 1

 
Strony/pages: 173-176  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.1-13

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Dr Anna Maria Karczewska — Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; adres do ko­respon­den­cji — e-mail: amkarczewska@kul.pl

Cytowanie/Citation information:

Karczewska, Anna. 2017. Tomasz Jarmużek, Marcin Tkaczyk, Normalne logiki pozycyjne. "Roczniki Filozoficzne" 65, 1: 173-176, DOI: 10.18290/rf.2017.65.1-13

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017, godz. 14:45 - Anna Karczewska