Full version

Vol. 2/2001


ARTYKUŁY/ARTICLES

Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Pojęcie "duchownego" w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństwa p. 3-26
Full_Text.pdf
Piotr Kasprzyk (KUL, Lublin)
Trudności kodyfikacyjne związane z wprowadzeniem instytucji Separacji małżeńskiej do prawa polskiego p. 27-56
Full_Text.pdf
Grzegorz Jędrejek (KUL, Lublin)
Separacja w projekcie Prawa małżeńskiego z 1929 roku p. 57-65
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Ewolucja ryczałtowego sposobu opodatkowania przychodów osób duchownych p. 67-79
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą p. 81-91
Full_Text.pdf
Radosław Grabowski (Rzeszów)
Konstytucyjna ochrona życia w Polsce p. 93-114
Piotr Stanisz (KUL, Lublin)
Próby rozbicia jedności duchowieństwa katolickiego w okresie Polski Ludowej p. 115-125
Full_Text.pdf
Marta Ordon (KUL, Lublin)
Bezprawne przejęcie przez władze komunistyczne majątku Stowarzyszenia "Opieka nad Dziewczętami pod wezwaniem św. Józefa" w Krakowie p. 127-148
Full_Text.pdf
Sabina Grabowska (Rzeszów)
Inicjatywa ustawodawcza obywateli p. 149-158
 
RECENZJE/REVIEWS
 
Barbara Krupa, Il negozio giuridico nell'ordinamento civile e profili comparativi con il diritto canonico, Pontificia Universitas Lateranensis, Romae 1998, ss. 199 (Henryk Misztal, KUL) p. 159-164
Full_Text.pdf
Silvio Ferrari, Ivan C. Ibán, Diritto e religione in Europa occidentale, Il Mulino, 1997, ss. 202 (Henryk Misztal, KUL) p. 165-170
Full_Text.pdf
Stanisław Wrzosek, Zarządzanie środowiskiem przez administrację publiczną w Polsce, Białystok 1999, ss. 213 (Henryk Misztal, KUL) p. 171-175

Full_Text.pdf

 

 

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.