Full version

Vol. 3/2001


ARTYKUŁY/ARTICLES

Marek Jurzyk (Włocławek)
Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w Stanach Zjednoczonych p. 3-50
Full_Text.pdf
Marzena Hanna Dyjakowska (KUL, Lublin)
Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej (1594-1784) p. 51-76
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Spór o zasady opodatkowania dochodów osób duchownych w 1949 r. p. 77-100
Full_Text.pdf
Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Wywłaszczenie nieruchomości szkolnej Gimnazjum Biskupiego w Lublinie w 1966 r. p. 101-114
Full_Text.pdf
Piotr Kasprzyk (KUL, Lublin)
Sprawy o separację małżeńską na przykładzie Sądu Okręgowego w Lublinie p. 115-126
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk (KUL, Lublin)
Podmiotowość jednostki w prawie międzynarodowym p. 127-150
Full_Text.pdf


RECENZJE/REVIEWS

A. Mantineo, Le università cattoliche nel diritto della Chiesa e dello stato, Milano - Dott. A. Giuffré Editore 1995, ss. 180 (Henryk Misztal, KUL) p. 151-157

Full_Text.pdf


Antonio Osuna Fernández-Largo, Teoría de los derechos humanos. Conoser para practicar, Salamanca-Madrid (2001), pp. 254 (Wiesław Bar, KUL) p. 159-162

Full_Text.pdf


Aleksander Kochański, Polska 1944-1991. Informator historyczny. T. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956), Warszawa 1996, ss. 724, Wydawnictwo Sejmowe. T. 2: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1957-1970), Warszawa 2000, ss. 706, Wydawnictwo Sejmowe (Marta Ordon, KUL) p. 163-166

Full_Text.pdf

 

 

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.