Instytut Muzykologii KUL

 

zaprasza na

 

Międzynarodową
Konferencję Naukową

TEORIA I PRAKTYKA MUZYKI KOŚCIELNEJ.
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

________________
16-17 maja 2018 r. 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

PROGRAM  

 

 

Instytut Muzykologii KUL
oraz
Koło Naukowe Studentów Muzykologii

 

zapraszają na 

 

JUBILEUSZOWY
X OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
STUDENTÓW MUZYKOLOGII

________________
17-19 maja 2018 r. 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
PROGRAM
 

Dziekan Wydziału Teologii

zachęca do wsparcia
Fundacji im. Jacka Krawczyka.

 

Celem statutowym Fundacji
jest niesienie materialnej pomocy
ubogim świeckim studentom
Wydziału Teologii KUL w Lublinie.


KRS: 0000028363

więcej...

 

W dniach 18-25 stycznia 2018 r. obchodziliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6):

 

 

Homilia ks. dra hab. Sławomira Nowosada, prof. KUL, Dziekana Wydziału Teologii KUL
z dnia 25 stycznia 2018 roku (audio).

  

Zapis sesji naukowej REFORMACJA NA ŁAWIE OSKARŻONYCH. Debata po Jubileuszu.

KUL, Lublin, 24 stycznia 2018 r. (video).