Prorektor ds. studenckich podjął decyzje
w sprawie stypendium doktoranckiego
z dotacji projakościowej na podstawie list rankingowych sporządzonych przez Komisję Kwalifikacyjną na Wydziale Teologii
w roku akademickim 2017/2018.


W dniu 12.12.2017 r. o godz. 11.30 w sali C-1031 odbędzie się spotkanie Prorektora ds. studenckich z doktorantami, którym zostało przyznane stypendium. Prorektor będzie osobiście wręczał decyzje o przyznaniu stypendium doktoranckiego.

Obecność obowiązkowa.

 

LISTY RANKINGOWE