Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DZIEKANAT WYDZIAŁU TEOLOGII

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

e-mail: wt@kul.pl 

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, godz. 10:00