dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską p. mgra Ireneusza Andrzeja Słomy.

 

Tytuł pracy:

Misterium Najświętszego Serca Pana Jezusa w ujęciu teologii liturgicznej

 

Promotor:

Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL

 

Recenzenci:

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, PWT Wrocław

Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO Opole

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Lublin, dnia 1 grudnia 2017 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2017, godz. 14:15 - Ewa Zięba