dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 20 czerwca 2018 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Samuel Kanta Sakaba

 

Tytuł pracy:
Moral Implications of Divine Mercy in Individual, Ecclesial and Social Life of Nigerians

 

Promotor:
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

 

Recenzenci:
Ks. dr hab. Andrzej Pryba, UAM Poznań
Ks. dr hab. Bartosz Adamczewski, prof. UKSW Warszawa

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018, godz. 09:10 - Ewa Zięba