dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 21 września 2018 r. o godzinie 14.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:


Autor:
Ks. mgr Łukasz Grzegorz Florczyk


Tytuł pracy:
Bóg Izraela w rozumieniu nie-Izraelitów. Studium historyczno-krytyczne wybranych tradycji deuteronomistycznej historiografii (Joz-2Krl)


Promotor:
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz


Recenzenci:
O. prof. dr hab. Andrzej Jasiński, UO Opole
Ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży, UAM Poznań


Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL


Lublin, dnia 10 września 2018 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018, godz. 09:35 - Ewa Zięba