dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.


W dniu 21 września 2018 r. o godzinie 12.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:


Autor:
ks. mgr Mateusz Jan Targoński


Tytuł pracy:
Arcykapłan Pinchas i jego gorliwość o Boga. Model pobożności  w judaizmie okresu Drugiej Świątyni i Nowym Testamencie


Promotor:
Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel


Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, UKSW Warszawa
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, PWT Wrocław


Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL


Lublin, dnia 10 września 2018 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018, godz. 09:01 - Ewa Zięba