dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 24 września 2018 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

Autor:
P. mgr Magdalena Maria Łońska


Tytuł pracy:
Podstawowe założenia biopolityki w świetle nauczania Kościoła. Studium teologicznomoralne


Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko


Recenzenci:
Ks. dr hab. Wiesław Łużyński, UMK Toruń
Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, WSKM Konin


Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL


Lublin, dnia 11 września 2018 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018, godz. 14:57 - Ewa Zięba