Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

2018-09-14

X edycja Legal Forum 2018

konfZachęcamy studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do nadsyłania zgłoszeń na X edycję Legal Forum 2018, które odbędzie się  12 grudnia 2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą FORMULARZA do dnia 25 listopada 2018 r.
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:

regulamin_X_Legal_Forum_2018

Przesłanie zgłoszenia na Legal Forum 2018 oznacza akceptację przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

2018-10-25

Terminy konsultacji pracowników SPNJO

puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji pracowników SPNJO w semestrze zimowym 2018/19:

 

termin_konsultacji_semetr_zimowy_2018_2019 

2018-10-27