Egzaminy TELC

telc_puzzle

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej sesji egzaminów międzynarodowych TELC. Najbliższy termin egzaminu 20 maja 2017 roku.

Zgłoszenia do dnia 31 marca 2017 r. w sekretariacie SPNJO.
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW certyfikat TELC B2 zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (§4ust.6)
Przewod_doktorski_certyfikaty

 

Akademickie Centrum Językowe przy Fundacji Rozwoju KUL zaprasza do udziału w kursach przygotowujących do egzaminów TELC.

 

Liczba osób w grupie: 4-10

Cena godziny dla uczestnika: 19 PLN

Ilość godzin: 30 h po 45 min.

Koszt kursu: 570 PLN

Zapisy do dnia 15 marca.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie SPNJO (226 GG; 445 42 29)

2017-02-15

Rozszerzenie programu studiów o zajęcia językowe

spnjo_kolka

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu studiów KUL oraz Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby bezpłatnych punktów ECTS dla zajęć nieobjętych planem studiów, studenci mogą NIEODPŁATNIE rozszerzać swój program o wybrane zajęcia, w tym także zajęcia lektoratowe
Jeśli chcą Państwo, korzystając z tej możliwości, uczestniczyć w zajęciach językowych (zdać egzamin), zapraszamy do sekretariatu SPNJO ze stosowną zgodą Dziekana w terminie do dnia 3 marca.

Wzór podania znajdą Państwo poniżej:

podanie_ects
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie SPNJO (pok. 230 B GG).

podanie_ects_instrukcja

 

Serdecznie zapraszamy.:)

2017-02-08

6th Session of Young Journalists 2017

Brand-journalism
 
Zachęcamy wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a szczególnie studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna do nadsyłania zgłoszeń na 6th Session of Young Journalists 2017, która odbędzie się 31 marca 2017 r. Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą FORMULARZA do dnia 10 marca 2017 r.
Temat tegorocznej sesji brzmi: The role of journalism.
 
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:

regulamin_6th_session_of_young_journalists_2017

regulamin_6th_session_of_young_journalists_2017

 

Przesłanie zgłoszenia na 6th Session of Young Journalists 2017 oznacza akceptację przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

2017-02-24