Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2.

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

2017-11-28

VI Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim

gavel

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL
wspólnie z

Wydziałem Prawa i Administracji
oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

zapraszają studentów do udziału w

VI Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

na temat

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD IN INTERNATIONAL LAW

 

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku

na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

W ramach konferencji przewidziane są cztery sesje tematyczne:

  • Creation of States
  • Extinction of Statehood
  • Recognition of States and Governments
  • State Succession

Tematy wystąpień (maksymalnie 10 minutowych) wraz z krótkim abstraktem należy przesłać za pomocą FORMULARZA do dnia 22 kwietnia 2018 (przedłużony termin zgłoszeń).

 

Honorowy patronat nad konferencją objął

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL

oraz

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS

2018-02-19

Wielki Konkurs Językowy dla studentów KUL

konkurs_jezykowy
Zapraszamy wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wielkiego Konkursu Językowego.
Jeżeli:
  • Lubisz uczyć się języków!
  • Pasjonujesz się kulturą różnych krajów!
  • Jesteś ambitny i chcesz rozwijać swoje pasje!
Weź udział w naszym konkursie !!!

Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą FORMULARZA :

  • do dnia 7 maja 2018 r. z języka angielskiego
  • do dnia 7 maja 2018 r. z języka hiszpańskiego
Szczegółowy regulamin dostępny jest poniżej:

regulamin_konkursu_jezykowego_2018_angielski

competition_sample_2018_with_key-1

 

regulamin_konkursu_jezykowego_2018_hiszpanski

Serdecznie zapraszamy !!!

2018-03-22

European Public Speaking Competition

Instytut Europeistyki KUL

Koło Naukowe Studentów Europeistyki „EURO-KUL”

oraz

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL

serdecznie zapraszają wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w
III edycji Konkursu

European Public Speaking Competition

studenci KUL zaprezentują wystąpienia
w języku angielskim

zgodne z hasłem tegorocznej edycji Konkursu:

„Promoting European Union’s values through Erasmus Plus Program

Główną Nagrodą w Konkursie jest:

płatny miesięczny staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego

Krzysztofa Hetmana w Brukseli

Dodatkowymi nagrodami w Konkursie są gadżety ufundowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Konkurs odbędzie się dnia 9 maja 2018 r. o godz. 10 w Collegium Iuridicum KUL
przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie

 

Konkurs organizowany jest z inicjatywy studentów European Studies.

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU!

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ POPRZEZ ELEKTRONICZNY FORMULARZ REJESTRACYJNY DOSTĘPNY TUTAJ 
do dnia 29 kwietnia 2018 roku!

ODWIEDŹ NASZE WYDARZENIE NA FACEBOOKU!

patron

2018-04-17

Terminy konsultacji lektorów SPNJO

puzzel

 

Poniżej zamieszczamy terminy konsultacji lektorów SPNJO w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

termin_konsultacji_semetr_letni_2017_2018

2018-03-06