Zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w
II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii, które odbędzie się w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy wszystkich, których interesują zagadnienia związane z zastosowaniem idei Kazimierza Dąbrowskiego w pogłębianiu rozumienia problemów współczesnego człowieka w świecie przemian kulturowych i nowych technologii. Zapraszamy zarówno psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, filologów, ekonomistów, medyków, prawników, jak i przedstawicieli innych dyscyplin.

Informacje dotyczące Sympozjum znajdują się na stronie internetowej:http://sympozjumdabrowski.pl/


Dr Wacław Bąk - monografia

fa55c8bad0e242eb7986dc1135b50adb_xlPrzedstawiamy Państwu wydaną pod koniec 2017 r. monografię dr. Wacława Bąka:

Bąk, W. (2017). Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy. Warszawa: Liberi Libri.
Książka w wersji elektronicznej jest dostępna bezpłatnie na stronie wydawnictwa: http://liberilibri.pl/ksiazki/item/31-bak


Publikacje Pana prof. dr. hab. Piotra Olesia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacjami pana prof. dr . hab. Piotra Olesia w „Charakterach”:
Łysiak, M., Oleś, P. (2017). Jak się porozumieć z samym sobą. Charaktery, 21, 10 (249), 18-27.
Oleś, P. (2017). Osobliwa osobowość. Charaktery, 21, 12(251), 62-65.
Oleś, P. (2018). Kiedy czekać, z czym nie zwlekać. Charaktery, 22, 1(252), 16-24.

 

Książką nominowaną do nagrody Teofrasta:
Batory, A., Brygoła, E., Oleś, P. K. (2016). Odsłony tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Publikacją wydaną po XI Kongresie Obywatelskim:
Oleś, P. (2017). Poszanowanie prawdy i godności człowieka drogą do porozumienia Polaków i rozwoju Polski. W: J. Szomburg (red.), Polacy i Polska wobec wyzwań dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim (s. 111-114). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.


Dr Piotr Mamcarz został Mentorem programu TOP MINDS

Dr Piotr Mamcarz, MBA został wybrany na Mentora prestiżowego programu szkoleniowego TOP MINDS organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz Top 500 Innovators. Program wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada USA w Warszawie oraz Collegium Wratislaviense i Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o. Więcej informacji na stronie: www.topminds.pl

 


Gala wręczenia nagród

Przedstawiamy Państwu fotorelację z uroczystości wręczenia nagród im. profesora Josepha B. Sidowskiego, nagród dla osób zaangażowanych w tworzenie „Roczników Psychologicznych" oraz nagród studenckich.

Uroczystość odbyła się 8 stycznia 2018 r.

 

08-01-2018-gala-wreczenia-nagrod-im-prof-josepha-b-sidowskiego,gal_16467.html

 


Nagroda Rektora KUL dla dr hab. Małgorzaty Puchalskiej - Wasyl

Dnia 12 grudnia 2017 roku dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl otrzymała indywidualną Nagrodę Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną.

Gratulujemy!


Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 otrzymał Rafał Borkowski - student 4 roku psychologii.

Gratulujemy!

 


Mgr Maja Kurleto wśród laureatów XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu OTWARTE DRZWI

Doktorantka mgr Maja Kurleto znalazła się wśród laureatów XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące niepełnosprawności. Napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Otrębskiego, prof. KUL praca magisterska „Związek poczucia samotności z częstotliwością używania alkoholu u niepełnosprawnych intelektualnie uczniów szkół specjalnych” zdobyła II miejsce w kategorii rehabilitacja społeczna. W konkursie oceniane są prace, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

 


Odznaczenia dla pracowników Instytutu Psychologii

6442_95321

I. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku oraz 25 września 2017 roku o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczona została:

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

Pani dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL

 

II. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenia otrzymały:

Pani dr Aneta Przepiórka

Pani dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska

 

III. Na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego:

Panią prof. dr hab. Marię Braun-Gałkowską

 

IV. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina Medalem 700-lecia Miasta Lublin uhonorowani zostali:

Pan prof. dr hab. Adam Biela

Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden

 


Laur Uniwersytecki dla dr Anety Przepiórki

aneta_przepiorka_180

Dr Aneta Przepiórka otrzymała Laur Uniwersytecki – Nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego II stopnia za współautorstwo serii prac z zakresu psychologii czasu i psychologii internetu, realizowanych w ramach grantów NCN i Ministerstwa Zdrowia, opublikowanych w najwyżej punktowanych czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Gratulujemy!