Szkolenie dla studentów Instytutu „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem - ZAKOŃCZENIE

 

Zakończyliśmy szkolenie dla studentów naszego Instytutu z zakresu wsparcia rodziny z patologicznym hazardem.  Wszystkich piętnastu uczestnikom, którzy je ukończyli GRATULUJEMY!

 

 

**********************************************************

 

Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – pogłębione badanie jakościowe

 

 

Katedra Zdrowia Publicznego od dnia 01.01.2018 realizuje projekt badawczy dotyczący pogłębionej analizy powiązania uprawiania hazardu z przestępczością. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministra Zdrowia, realizowany w ramach umowy nr 294/HE/2018.

 

 

**********************************************************

 

 

Szkolenie dla studentów Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem” - II edycja

 

 

Miło nam poinformować, iż w roku akademickim 2017/2018 w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej realizowana będzie druga edycja projektu szkoleniowego dla studentów pracy socjalnej: „Pracownik socjalny profesjonalnym wsparciem rodziny z patologicznym hazardem” (nr umowy 132/HE/2017). Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia złożonego z trzech modułów (zajęcia weekendowe) – terapia i profilaktyka patologicznego hazardu, dialog motywujący w pracy z osobami uzależnionymi, wsparcie osoby zadłużonej z problemem hazardu.

Do współpracy zostali zaproszenie specjaliści, którzy będą dzielić się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem:

- Urszula Grodzka

- Michał Czerwonka

- Bernadeta Lelonek-Kuleta

Koordynator merytoryczny projektu - Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Sprawy organizacyjne - dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

 

Studentów II i III roku pracy socjalnej zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu: bernadetalelonek@kul.pl

 

 

 

********************************************************

 

 

 

 

Autor: Bernadeta Lelonek-Kuleta
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2018, godz. 10:26 - Bernadeta Lelonek-Kuleta