2016

 

  • Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, Wisła 19-21.10. 2016 r. (referat: "Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie" - wielojęzyczność w "Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie" Ignacego Pietraszewskiego)
  • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Poznań 22-24.09 2016 r. (referat: Śmierć w żywotach świętych pieczarskich. Studium leksykalne)
  • VIII Międzynarodowa Konferencja Polowska. Mohortowskie Kresy – czasy i ludzie wieków minionych, Lublin 21-22.04.2016 r. (referat: Klemensa Podwysockiego język... poetycki (?))
  • Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, Łódź 16-18.05.2016 r. (referat: Sztuka rymotwórcza Henryka Sienkiewicza - krytyka i praktyka)
  • Kongres historyków języka, Katowice 13-15.04. 2016 r. (wystąpienie panelowe: Kształcenie historycznojęzykowe na studiach edytorskich)

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, godz. 09:27 - Małgorzata Nowak-Barcińska