2016

 

  • Zastosowania retoryki we współczesnych formach dyskursu, Lublin, 14-15.04.2016 r. (referat: "Nieznośna lekkość bytu" w retorycznych interpretacjach)
  • Podręczniki w polskich szkołach sobotnich, Londyn 4.06.2016 r. (referat: "Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania" - podręcznik dwujęzyczny w nauczaniu polonijnym
  • Powinowactwa retoryki, Poznań 6-8. 06.2016 r. (referat: Krasomówca, orator, retor, retoryk – „powinowactwa” i różnice w polszczyźnie dawnej i współczesnej)
  • VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI w. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, Katowice 22-25.06.2016 r. (referat: Językoznawstwo polonistyczne a nauki filozoficzne – problemy metodologiczne i dydaktyczne)
  • Język w kulturze – kultura w języku 3, Preszów 12-13.09. 2016 r. (referat: Kompetencja retoryczna a sprawność mówienia w nauczaniu jpjo dzieci i młodzieży)
  • Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń 22-23.09.2016 r. (referat: Narzędzia TOC w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci)
  • Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa – in memoriam Prof. Anny Duszak (1950-2015), Warszawa 18.11.2016 r. (referat: Dyskurs marketingowy w polskich realiach kulturowych – próba definicji)

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2016, godz. 11:37 - Małgorzata Nowak-Barcińska