2017

  • X Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie pt. „Nazwy własne na pograniczach językowo-kulturowych. Problemy metodologiczne”. Wola Uhruska, 26-27 maja 2017 roku (referat: Józefińska mapa topograficzna Galicji oraz jej znaczenie w badaniach onomastycznych na pograniczach językowo-kulturowych).

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2017, godz. 19:27 - Małgorzata Nowak-Barcińska