2016

  • Sympozjum naukowe pt. „Język sportu”. Poznań, 31 marca 2016 roku (referat: Język sportu w badaniach polskich językoznawców).
  • IX Sympozjum Transgraniczne pt. „Centra a peryferia w opisach językoznawczych”. Wola Uhruska, 3-4 czerwca 2016 roku (referat: Z zagadnień gramatyki onomastycznej nazw geograficznych powiatu tomaszowskiego).
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ziemia Lubycka. Język, historia, kultura”. Lubycza Królewska, 10-11 czerwca 2016 roku (referat: O nazwach ulic w miejscowościach gminy Lubycza Królewska).

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2016, godz. 17:42 - Małgorzata Nowak-Barcińska