2012

  1. Spór o kanon, czyli polityka kontra edukacja [w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego – stan badań i perspektywy badawcze, red. A. Adamczuk-Stęplewska, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 135-156.
  2. Ideologizacja sporu o obecność Sienkiewicza na liście lektur w latach 2006-2008, [w:] Polscy Nobliści w dyskursie literackim, dydaktycznym i kulturowym, red. Grażyna Różańska, Słupsk 2012, s. 171-192.

2011

  1. (spraw.) Głosy z zamojskiej synagogi – międzynarodowa konferencja „Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie” (5-7 kwietnia 2011), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” nr 2, 2011, s. 77-79.
  2. Doświadczenia dydaktyki francuskiej jako inspiracja dla autorów podręczników do języka polskiego w kraju i za granicą, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 97-106.
  3. (spraw.) O wartościach i wartościowaniu w edukacji humanistycznej. Seminarium „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości?”. Seminarium „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości?”, KUL, Lublin, 8-9 III 2011, złożone do druku w kwartalniku „Ethos“.
  4. Ideologizacja sporu o obecność Sienkiewicza na liście lektur w latach 2006-2008, złożone do druku w publikacji z konferencji „III Dydaktyczny Wiatr od Morza“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 15:55 - Aleksandra Dziak