2012

  1. V Kongres Polonistyki Zagranicznej: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, Opole 10-13 lipca 2012, Uniwersytet Opolski; uczestnictwo.
  2. Wykład dra Witolda Bobińskiego (UJ) pt. Zmierzch języka polskiego? O destrukcji dotychczasowego modelu kształcenia i nowej polonistyce kulturowej (na podstawie anglosaskich poszukiwań w dziedzinie dydaktyki kulturowej) (1.06.2012 r.).
  3. Wykład dr hab. Anny Janus-Sitarz (UJ) pt. Nauczyciel literatury wobec pokolenia nieczytającego książek (16.03.2012 r.).

 

2011

  1. Konferencja naukowa „Modernizacja egzaminu dojrzałości z języka polskiego 2015”, Serock 22-23 października 2011, (Centralna Komisja Egzaminacyjna), uczestnictwo.

  2. Konferencja naukowa „Reaktywacja klasyki w szkole: XIX wiek +”, Katowice  19-21 października 2011 r. (Katedra Dydaktyki  i Literatury Polskiej; Uniwersytet Śląski w Katowicach); uczestnictwo.

  3. Konferencja naukowa „III Dydaktyczny Wiatr od Morza: Miejsce Polskich Noblistów i laureatów innych nagród literackich w dydaktyce, kulturze i języku", Ustka 26-28 maja 2011, (Akademia Pomorska, Instytut Polonistyki), referat: Ideologizacja sporu o obecność Sienkiewicza na liście lektur w latach 2006-2008.

  4. Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie”, Zamość 5-7 kwietnia 2011 r. (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II); uczestnictwo.

  5. Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” – „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej”, Lublin 8–9 marca 2011,  (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie); uczestnictwo.

  6. Otwarte seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” – „Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów”, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 28 czerwca 2011 r., (Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL); uczestnictwo.

Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 15:56 - Aleksandra Dziak