Opiekun II roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2014/2015) 
Opiekun III roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2015/2016)
 

Adres służbowy: 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Instytut Filologii Polskiej;
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego;
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. (081) 4454309

 

 

e-mail: mzaremba@kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2015, godz. 22:50 - Agnieszka Karczewska