Pracownicy KPE prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach psychologia (studia magisterskie i doktoranckie) oraz kognitywistyka (studia licencjackie)

Seminaria magisterskie, licencjackie i doktoranckie:

 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia percepcji
 • Neuronauka poznawcza
 • Seminarium doktoranckie z psychologii procesów poznawczych


Wykłady:

 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Psychologia percepcji
 • Procesy poznawcze
 • Statystyka opisowa
 • Psychologia marketingu
 • Psychologia reklamy
 • Psychologia poznawcza
 • Wprowadzenie do neuronauki poznawczej
 • Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze
 • Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe
 • Zasady przygotowania wniosków grantowych


Ćwiczenia:

 • Psychologia percepcji
 • Procesy poznawcze
 • Metody statystyczne
 • Wprowadzenie do neuronauki poznawczej
 • Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze
 • Neuronauka poznawcza: percepcja i procesy uwagowe
 • Ilościowe metody analizy danych
 • Zaawansowane metody statystyczne: modele eksperymentalne

 
Konwersatoria:

 • Neuromarketing
 • Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych
 • Paradygmaty prowadzenia badań naukowych


Zajęcia w języku angielskim:

 • Eyetracking in psychology
 • Cross-cultural communication in management
Autor: Grzegorz Petrykowski
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, godz. 11:31 - Emilia Zabielska-Mendyk