14-16 marca 2018

Dni Mózgu

dzien_mozgu_plakat_konfa_2018

Kolejna edycja Brain Awareness Week na KULu! Studenckie Koło Neuronauki i Katedra Psychologii Eksperymentalnej zapraszają na Dni z Mózgiem 2018. Są to popularno-naukowe wykłady, które mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. W tym roku gościmy wybitnych badaczy i praktyków z całej Polski, którzy zapoznają nas z wynikami swoich badań. 
 

Link do wydarzenia na FB


22 lutego 2018

Promocje doktorskie

przem_dr_1
Odbyły się uroczyste promocje doktorskie, podczas których Przemek Tużnik odebrał dyplom doktora nauk społecznych.


8 lutego 2018

Obrona doktoratu

przemyslaw_bez_kapelusza

Przemek Tużnik obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami, napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Francuza. Recenzentami pracy byli dr hab. Anna Preis (prof. UAM) oraz dr hab. Eligiusz Wronka (UJ). 


20 grudnia 2017

Hwangownica 2

team_small

Wniosek "Prototyp urządzenia do rehabilitacji funkcji motorycznych" przygotowany przez zespół pracowników i doktorantów Katedry - Dariusza Zapałę, Emilię Zabielską-Mendyk, Pawła Augustynowicza, Martę Jaśkiewicz i Andrzeja Cudo uzyskał najwyższą ocenę w konkursie „Inkubator Innowacyjności” realizowanym przez konsorcjum KUL i UMCS. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 99 tys. na realizację prac przedwdrożeniowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków MNiSW przeznaczonych na naukę w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
inkubator_innowacyjnosci

17 października 2017

Otwarcie przewodu doktorskiego

otwarcie_natalii

Natalia Kopiś otworzyła przewód doktorski na podstawie projektu Wpływ atrakcyjności twarzy i informacji dotyczącej odczuwanego bólu na neuronalne korelaty empatii. Badanie potencjałów wywołanych (ERP). Promotorem pracy jest Piotr Francuz, a promotorem pomocniczym, Emilia Zabielska-Mendyk.


11. października 2017

Stypendia doktoranckie

marta marta-2_1 natalia_1
W tym roku akademickim trzy doktorantki z naszej Katedry, Marta Jaśkiewicz, Marta Ratomska i Natalia Kopiś, otrzymały stypendia doktoranckie z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, czyli tzw. dziekańskie.

1 października 2017

Nowy rok akademicki 2017/2018

kul_logo

Rok akademicki 2017/2018 w Katedrze i w Laboratorium rozpoczynamy w 19-osobowym składzie: Paweł Augustynowicz, Mikołaj Chumak, Paweł Fortuna, Piotr Francuz, Agnieszka Fudali-Czyż, Natalia Kopiś, Paweł Stróżak, Magda Szubielska, Mariusz Wołońciej, Emilka Zabielska-Mendyk i Darek Zapała (pracownicy etatowi) oraz Andrzej Cudo, Marta Jaśkiewicz, Karina Ozga, Marta Ratomska, Anna Szymańska, Przemysław Tużnik, Marcin Wojtasiński i Marzena Wójtowicz (doktoranci).


26-29 września 2017

Warsztaty EEG w Japonii

eegjapan_1

Darek Zapała wziął udział w warsztatach EEGlab w Tokio, gdzie poznawał nowe metody analizy sygnału EEG. Darek prezentował także wyniki badań prowadzonych w Cognition & Perception Lab nad efektywnością sterowania interfejsami mózg-komputer.


26 sierpnia 2017

Fantastyczny Festiwal

ep     polcon-2017_3502

Lubelskie miasteczko akademickie w dniach 24.-27. sierpnia zostało opanowane przez miłośników fantastyki, którzy uczestniczyli w konwencie Polcon 2017. Wśród twórców programu znalazła się delegacja z Katedry Psychologii Eksperymentalnej. Na zaproszenie organizatorów Emilia Zabielska-Mendyk i Paweł Stróżak wygłosili popularno-naukową prelekcję zatytułowaną „Czy jestem agentem zombie? Kilka słów o świadomości”, a Emilia opowiadała także o procesach poznawczych zwierząt na prelekcji „Fantastyczne umysły zwierząt i jak je zbadać”.


21 sierpnia 2017

Powrót z przytupem

magda_szubielska logo_ncn

Po ponad trzyletnim urlopie, związanym z urodzeniem córki, do pracy wraca Magda Szubielska. Będzie ona kontynuować badania nad wyobraźnią osób niewidomych, realizując od września 2017 r. roczny projekt „Zdolność majoryzacji wyobrażeniowej u osób niewidomych od urodzenia i widzących w różnym wieku”. Projekt otrzymał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 1.

 

Ponadto Magda została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od lipca 2017 r. realizuje półroczny projekt z zakresu upowszechniania kultury pt. „Miasto, którego nie widać”. W ramach stypendium będzie m.in. przyglądać się twórczości osób z niepełnosprawnością wzroku w obszarze sztuk wizualnych.

 

mkidn_logo

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.