26 maja 2017

Seminarium z Wyobraźnią

W ramach kolejnego Seminarium z Wyobraźnią, Laboratorium Katedry Psychologii Eksperymentalnej odwiedził dr Jarosław Żygierewicz (Zakład Fizyki Biomedycznej, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW). Tematem spotkania było zastosowanie metody Matching Pursuit w analizie sygnałów EEG i MEG.


16 maja 2017

Czy wolna wola jest iluzją?

Paweł Stróżak wraz z Przemysławem Gutem (Wydział Filozofii KUL) wzięli udział w debacie dotyczącej zagadnienia wolnej woli w świetle wyników badań z dziedziny neuronauki, psychologii poznawczej oraz filozofii.
 

21-23 kwietnia 2017

5th Polish Eye Tracking Conference

W dniach 21-23 kwietnia odbyła się piąta, jubileuszowa edycja Polskiej Konferencji Eyetrackingowej (5th Polish Eye Tracking Conference). Tym razem badacze i entuzjaści okulografii spotkali się w Lublinie, na naszej uczelni, a wydarzanie po raz pierwszy zyskało międzynarodowy charakter. Obok firmy NeuroDevice, Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL była głównym organizatorem i gospodarzem spotkania, a Piotr Francuz pełnił rolę przewodniczącego komitetu naukowego. Wśród prelegentów znaleźli się najbardziej znani badacze z dziedziny okulografii: Andrew T. Duchowski (Clemson University, USA), Kenneth Holmqvist (Lund University, Sweden), Halszka Jarodzka (Open University of the Netherlands), Jan Ober (Polska Akademia Nauki, Poznań, Polska).  Pośród licznych prezentacji nie zabrakło także wystąpień i posterów z wynikami badań prowadzonych przez pracowników i doktorantów naszej katedry.


6 kwietnia 2017

Piękno, mózg i neuroestetyka

Piotr Francuz wygłosił wykład otwarty, w trakcie którego wraz ze słuchaczami zastanawiał się nad postrzeganiem piękna oraz próbami naukowego ujmowania doświadczenia estetycznego.

 

Galeria zdjęć


13-17 marca 2017

Tydzień Mózgu

 

Światowy Tydzień Mózgu to coroczne wydarzenie popularyzujące wiedzę o umyśle, układzie nerwowym i jego działaniu oraz przedstawiające najciekawsze wyniki badań w obszarze neuronauki i kognitywistyki. W tym roku na KUL odbyły się wykłady otwarte, prowadzone przez pracowników i doktorantów KPE, dotyczące różnych aspektów działania mózgu, jak sterowanie interfesjami mózg-komputer, neurogenetyka i podejmowanie ryzyka, neuroestetyka, przetwarzanie muzyki oraz świadomość.

 

PROGRAM


2 lutego 2017

Paweł Augustynowicz doktorem

Wielowymiarowy Paweł Augustynowicz obronił doktorat z ekonomii na podstawie pracy Znaczenie przedsiębiorstw państwowych w gospodarce rosyjskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Bałtowskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Gratulujemy!


5 stycznia 2017

Nagroda im. prof. J. B. Sidowskiego 2016

W Instytucie Psychologii KUL przyznano Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego za publikacje artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR). W tym roku w naszej Katedrze nie zabrakło laureatów: Nagrody otrzymali: Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Piotr Francuz, Agnieszka Fudali-Czyż, Natalia Kopiś, Marta Jaśkiewicz, Marta Ratomska, Paweł Stróżak, Przemek Tużnik, Emilia Zabielska-Mendyk oraz Darek Zapała.


2 stycznia 2017

Neuronalne korelaty empatii

 

Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała, Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Natalia Kopiś, Andrzej Cudo, Paweł Augustynowicz i Konrad Pomorski zostali realizatorami grantu Ministerstwa Zdrowia Neuronalne korelaty empatii u osób uzależnionych od portali społecznościowych w ramach programu "Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych a także problemów z tym związanych" finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Projekt będzie realizowany od 2. stycznia do 31. października 2017.


14 grudnia 2016

Nagroda PAN

Piotr Francuz otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w 2016 roku. Nagroda w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego została przyznana za monografię Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu


8 grudnia 2016

Otwarcie przewodu

Marta Jaśkiewicz otworzyła przewód doktorski na podstawie projektu Czynniki wpływające na przetwarzanie syntaktyki w muzyce. Badanie ERP. Życzymy sukcesu w realizacji projektu!