17 października 2017

Otwarcie przewodu doktorskiego

otwarcie_natalii

Natalia Kopiś otworzyła przewód doktorski na podstawie projektu Wpływ atrakcyjności twarzy i informacji dotyczącej odczuwanego bólu na neuronalne korelaty empatii. Badanie potencjałów wywołanych (ERP). Promotorem pracy jest Piotr Francuz, a promotorem pomocniczym, Emilia Zabielska-Mendyk.


11. października 2017

Stypendia doktoranckie

marta marta-2_1 natalia_1
W tym roku akademickim trzy doktorantki z naszej Katedry, Marta Jaśkiewicz, Marta Ratomska i Natalia Kopiś, otrzymały stypendia doktoranckie z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, czyli tzw. dziekańskie.

1 października 2017

Nowy rok akademicki 2017/2018

kul_logo

Rok akademicki 2017/2018 w Katedrze i w Laboratorium rozpoczynamy w 19-osobowym składzie: Paweł Augustynowicz, Mikołaj Chumak, Paweł Fortuna, Piotr Francuz, Agnieszka Fudali-Czyż, Natalia Kopiś, Paweł Stróżak, Magda Szubielska, Mariusz Wołońciej, Emilka Zabielska-Mendyk i Darek Zapała (pracownicy etatowi) oraz Andrzej Cudo, Marta Jaśkiewicz, Karina Ozga, Marta Ratomska, Anna Szymańska, Przemysław Tużnik, Marcin Wojtasiński i Marzena Wójtowicz (doktoranci).


26-29 września 2017

Warsztaty EEG w Japonii

eegjapan_1

Darek Zapała wziął udział w warsztatach EEGlab w Tokio, gdzie poznawał nowe metody analizy sygnału EEG. Darek prezentował także wyniki badań prowadzonych w Cognition & Perception Lab nad efektywnością sterowania interfejsami mózg-komputer.


26 sierpnia 2017

Fantastyczny Festiwal

ep     polcon-2017_3502

Lubelskie miasteczko akademickie w dniach 24.-27. sierpnia zostało opanowane przez miłośników fantastyki, którzy uczestniczyli w konwencie Polcon 2017. Wśród twórców programu znalazła się delegacja z Katedry Psychologii Eksperymentalnej. Na zaproszenie organizatorów Emilia Zabielska-Mendyk i Paweł Stróżak wygłosili popularno-naukową prelekcję zatytułowaną „Czy jestem agentem zombie? Kilka słów o świadomości”, a Emilia opowiadała także o procesach poznawczych zwierząt na prelekcji „Fantastyczne umysły zwierząt i jak je zbadać”.


21 sierpnia 2017

Powrót z przytupem

magda_szubielska logo_ncn

Po ponad trzyletnim urlopie, związanym z urodzeniem córki, do pracy wraca Magda Szubielska. Będzie ona kontynuować badania nad wyobraźnią osób niewidomych, realizując od września 2017 r. roczny projekt „Zdolność majoryzacji wyobrażeniowej u osób niewidomych od urodzenia i widzących w różnym wieku”. Projekt otrzymał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 1.

 

Ponadto Magda została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od lipca 2017 r. realizuje półroczny projekt z zakresu upowszechniania kultury pt. „Miasto, którego nie widać”. W ramach stypendium będzie m.in. przyglądać się twórczości osób z niepełnosprawnością wzroku w obszarze sztuk wizualnych.

 

mkidn_logo

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


26 lipca 2017

Etiuda

mr2017 logo_ncn

Marta Ratomska, doktorantka w KPE, otrzymała stypendium w konkursie ETIUDA 5 Narodowego Centrum Nauki. Marta wyjedzie na półroczny staż na Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Gratulacje!


25 czerwca 2017

Nauka niejedno ma imię...

zdjecie_zalacznik_a.sz.

Anna Szymańska, doktorantka w KPE, zajęła II miejsce w konkursie na najlepszy poster prezentowany w trakcie V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauka niejedno ma imię...", odbywającej się w Bydgoszczy w dniach 24-25 czerwca 2017 r. Anna prezentowała temat "Kontekst a afektywne aspekty wypowiedzi ekspertów i laików w dziedzinie sztuki".


26 maja 2017

Seminarium z Wyobraźnią

W ramach kolejnego Seminarium z Wyobraźnią, Laboratorium Katedry Psychologii Eksperymentalnej odwiedził dr Jarosław Żygierewicz (Zakład Fizyki Biomedycznej, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW). Tematem spotkania było zastosowanie metody Matching Pursuit w analizie sygnałów EEG i MEG.


16 maja 2017

Czy wolna wola jest iluzją?

Paweł Stróżak wraz z Przemysławem Gutem (Wydział Filozofii KUL) wzięli udział w debacie dotyczącej zagadnienia wolnej woli w świetle wyników badań z dziedziny neuronauki, psychologii poznawczej oraz filozofii.