Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży ponadgimanzjalnej do zapoznania się z tak ważną obecnie tematyką polskiej polityki, procesami zachodzącymi w Europie i świecie. Ponadto do celów konkursu należy popularyzacja wiedzy o istocie państwa oraz procesach zachodzących na płaszczyźnie międzynarodowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki państwowej i międzynarodowej oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki państwowej i międzynarodowej.

 Termin nadsyłania zgłoszeń przewidziano do 25 lutego 2016 r.

 

Regulamin konkursu

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłoszenie można nadesłać  zarówno droga elektroniczną na adres: agnieszka.zareba@kul.pl, jak i drogą pocztową na
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin,
z dopiskiem – „Konkurs”
Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2016, godz. 08:11 - Barbara Lendzion-Tokarska