Sympozjum „Litewsko – polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania”

Wydział Nauk Społecznych KUL,  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Litewsko - Polsko - Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG w Lublinie zapraszają na międzynarodowe sympozjum poświęcone Wielkiemu Hetmanowi  Konstantemu Ostrogskiemu zatytułowane "Litewsko - polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania". Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW – 113 o godz. 9.30.

 

kul_plakat_2018_brygada_sympozjum2


"Dialog Obywatelski o przyszłości Europy"

„Dialog Obywatelski o przyszłości Europy”

z udziałem

Dr. Marka Prawdy,

Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

 

14 marca 2018 r. (środa)

Godz. 11.00-12.30

 

Sala C-1031

Collegium Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

Lublin

                         

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem Dr. Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie odbędzie się w ramach „Dialogu Obywatelskiego o przyszłości Europy”.

 

Prowadzenie: Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

 

Dr Marek Prawda objął stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 1 kwietnia 2016 r. W latach 2012-2016, pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w "Solidarności". Współpracował z Polską Akademią Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W pracy naukowej skupiał się na tematyce stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, Orderem Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Medalem Cordi Poloniae przyznanym przez Konwent Organizacji Polskich w RFN.


Ogólnopolska konferencja naukowa Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katedra Studiów Wschodnich KUL
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Instytut Prawa, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
zapraszają na
ogólnopolską konferencję naukową
Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą
Unii Europejskiej
(przypadek Krymu i Donbasu)
16 stycznia (wtorek) 2018 roku
od godz. 15.00
Miejsce: Collegium Iuridicum KUL, ul. Spokojna 1, Lublin
Sala CI-300

1._seminarium_prawo_miedzynarodowe_16_stycznia_2018_2


Seminarium naukowe pt. „Poland and Ukraine in the process of transformation, integration and security challenges for East-Central Europe",

W Ostrogu na Ukrainie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Poland and Ukraine in the process of transformation, integration and security challenges for East-Central Europe", Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska", współorganizowane przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL (kierownika Katedry Studiów Wschodnich KUL). Seminarium odbyło się w Ostrogu w dniu 4 grudnia 2017 roku. Podczas seminarium dr hab. Tomasz Stępniewski wziął udział w dyskusji i wygłosił referat pt. „Poland's Transition to Democracy". Seminarium realizowane było w ramach grantu V4EaP Visegrad University Studies grant No. 61610036.

 

 

 

seminarium.4.12.2017

 

 

tomasz_stepniewski


Nowa publikacja

Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, ISP PAN 2017

 

ukraina-i-polska-w-procesie-transformacji_cover


IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI: UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO I W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (Katedra Stosunków Międzynarodowych), Fundacja Konrada Adenauera i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na konferencję naukową pt. „IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI: UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO I W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA”. Konferencja odbędzie się 28 listopada (godz. 14.30-18.10) i 29 listopada (godz. 9.30-15.00) 2017 r. w sali C-618 Collegium Jana Pawła II.

konferencja.28.29.11.2017.plakat-page-001


Seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy", Lublin, KUL, 23 listopada 2017 (Collegium Jana Pawła II, sala C-618), od godz. 11.00.

 

 


„Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość", Lublin, KUL, 27 października 2017 (ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Aula DMMII-134, I. piętro).