Konsultacje obywatelskie: „Jaka będzie przyszłość Europy? Kierunki i koncepcje rozwoju Unii Europejskiej”

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapraszają na debatę o przyszłości Europy 8 października 2018 r. (poniedziałek) w sali CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14).

 

W debacie udział wezmą:

prof. Jacek Czaputowicz - Minister Spraw Zagranicznych RP,

prof. Andrzej Podraza – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL,

prof. Zbigniew Zaleski – były Poseł do Parlamentu Europejskiego, KUL,

prof. Waldemar Paruch – Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera RP, UMCS.

 


Zaproszenie na dyskusje panelowe

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Lublin, Stowarzyszeniem Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów KUL zapraszają na dyskusje panelowe, pt. "Partnerstwo Wschodnie – przyszłość instrumentu polityki wschodniej w perspektywie nowego budżetu i reformy Unii Europejskiej" oraz "Niemcy-Polska-Rosja Putina 4.0: (geo)polityka i bezpieczeństwo", które odbędą się podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie w dniu 25 września 2018 r. o godz. 14.00-15.30 oraz 15.45-17.15 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, sala S7B.

 

program_2_


Pacownicy INPiSM KUL nagordzeni Medalem świętych Cyryla i Metodego

11 czerwca 2018 r., w ramach uroczystości 100. rocznicy powstania KUL, w Dąbrowicy miała miejsce uroczystość wręczenia Medali świętych Cyryla i Metodego metropolii przemysko-warszawskiej i wrocławsko-przemyskiej ośmiu naukowcom z KUL, szczególnie zasłużonym w badaniach nad historią, prawem kanonicznym oraz duchowością Kościoła Greckokatolickiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego.
Medale z rąk Metropolity przemysko-warszawskiego, abpa Eugeniusza Popowicza oraz bpa wrocławsko-gdańskiego Włodzimierza Juszczaka otrzymali dwaj pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL: prof. Andrzej Gil oraz dr Andrzej Szabaciuk.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 


Konferencja "Migracje do Unii Europejskiej - szanse i wyzwania"

Katedra Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" zapraszają na konferencję naukową zatytułowaną "Migracje do Unii Europejskiej - szanse i wyzwania", która odbędzie się 14 czerwca o godz. 12.00 w Gmachu Głównym, sala GG - 208.

 

konferencja.14.czerwca


Udział pracowników INPiSM KUL w konferencji na Uniwersytecie Ostrawskim o państwach de facto

Dr Marcin Kosienkowski i dr Andrzej Szabaciuk uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Researching De Facto States: Evidence-Based Debates between Theory and Practice, która odbyła się na Uniwersytecie Ostrawskim w Czechach w dniu 26 kwietnia 2018 roku. Konferencja zgromadziła czeskich, polskich i węgierskich badaczy, którzy debatowali o państwach de facto, takich jak Abchazja, Cypr Północny, Górski Karabach, Osetia Południowa, Naddniestrze i Somaliland, a także o sytuacji na Ukrainie w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Dr Marcin Kosienkowski wygłosił referat pt. Engaging with de facto states: Mission of the UN senior expert on human rights to Transnistria, dr Andrzej Szabaciuk przedstawił zaś referat pt. Displaced Persons in Ukraine on the background of separatism in the eastern part of state.

 

Program

 

Ostrava_De_facto_states_workshop_1 ostrava_de_facto_states_workshop_2

Sympozjum „Litewsko – polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania”

Wydział Nauk Społecznych KUL,  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Litewsko - Polsko - Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG w Lublinie zapraszają na międzynarodowe sympozjum poświęcone Wielkiemu Hetmanowi  Konstantemu Ostrogskiemu zatytułowane "Litewsko - polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania". Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW – 113 o godz. 9.30.

 

kul_plakat_2018_brygada_sympozjum2


"Dialog Obywatelski o przyszłości Europy"

„Dialog Obywatelski o przyszłości Europy”

z udziałem

Dr. Marka Prawdy,

Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

 

14 marca 2018 r. (środa)

Godz. 11.00-12.30

 

Sala C-1031

Collegium Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

Lublin

                         

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem Dr. Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie odbędzie się w ramach „Dialogu Obywatelskiego o przyszłości Europy”.

 

Prowadzenie: Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

 

Dr Marek Prawda objął stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 1 kwietnia 2016 r. W latach 2012-2016, pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w "Solidarności". Współpracował z Polską Akademią Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W pracy naukowej skupiał się na tematyce stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, Orderem Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Medalem Cordi Poloniae przyznanym przez Konwent Organizacji Polskich w RFN.


Ogólnopolska konferencja naukowa Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katedra Studiów Wschodnich KUL
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Instytut Prawa, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
zapraszają na
ogólnopolską konferencję naukową
Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą
Unii Europejskiej
(przypadek Krymu i Donbasu)
16 stycznia (wtorek) 2018 roku
od godz. 15.00
Miejsce: Collegium Iuridicum KUL, ul. Spokojna 1, Lublin
Sala CI-300

1._seminarium_prawo_miedzynarodowe_16_stycznia_2018_2


Seminarium naukowe pt. „Poland and Ukraine in the process of transformation, integration and security challenges for East-Central Europe",

W Ostrogu na Ukrainie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Poland and Ukraine in the process of transformation, integration and security challenges for East-Central Europe", Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska", współorganizowane przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL (kierownika Katedry Studiów Wschodnich KUL). Seminarium odbyło się w Ostrogu w dniu 4 grudnia 2017 roku. Podczas seminarium dr hab. Tomasz Stępniewski wziął udział w dyskusji i wygłosił referat pt. „Poland's Transition to Democracy". Seminarium realizowane było w ramach grantu V4EaP Visegrad University Studies grant No. 61610036.

 

 

 

seminarium.4.12.2017

 

 

tomasz_stepniewski